Wat moet je kunnen als freelancer/ZZP’er?

De freelancer (ZZP’er) moet niet alleen goed zijn in zijn vak, maar moet ook goed zijn in het leiden van een bedrijf. Zo moet de freelancer (ZZP’er) zijn werk kunnen organiseren, teleurstellingen niet persoonlijk aantrekken en communicatief vaardig zijn. Ook moet de freelancer een aantal belangrijke taken uitvoeren. In dit artikel wordt aangegeven welke taken de freelancer (ZZP’er) moet uitvoeren en over welke vaardigheden de freelancer (ZZP’er) moet beschikken of aanleren.

Taken van de freelancer (ZZP’er)
De freelancer moet niet alleen erg goed zijn in zijn vak. De freelancer moet ook zijn bedrijf leiden. Dat betekent dat er onder andere  materialen beschikbaar moeten zijn, dat er aan reclame gedaan moet worden, dat er offertes gemaakt moeten worden. De taken van de freelancer zijn kwalititeitsbewaking, inkopen van materialen, promotie, public relations en marketing en tenslotte boekhouding en financiën. Elk van deze taken worden kort toegelicht.

Kwaliteitsbewaking
De freelancer moet constant goede kwaliteit leveren. De freelancer moet dus bij de opdrachtgever vragen naar de kwaliteit van zijn werk. Dit kan de freelancer bijvoorbeeld doen door mondelinge een evaluatie af te nemen of door een schriftelijke of digitale evaluatie door de opdrachtgever in te laten vullen. Ook kan de freelancer werkbeschrijvingen en/of standard operating procedures (SOP’s) op te nemen. Verder zal de freelancer zich regelmatig moeten bijscholen, om zijn vaardigheden op peil te houden.

Inkopen van materialen
De freelancer zal zich moeten realiseren dat hij/zij verantwoordelijk is voor de inkoop van het eigen bedrijf. Inkoop van goederen is niet alleen de inkoop van papier en computer, maar ook andere kantoorartikelen en werkmaterialen om het werk goed uit te voeren. De timmerman zal hout en gereedschap moeten hebben, de trainer een beamer een projectorscherm. Welke materialen nodig zijn, hang af van het soort werk de freelancer uitvoert.

Promotie, public relations (PR) en  marketing
Naast tegen zo veel mogelijk mensen vertellen dat de freelancer freelancet, zal de freelancer ook aan marketing moeten doen. Marketing kan via een website, maar ook met folders, flyers, regionale dagbladen en gerichte mails.

Boekhouding en financiën
Om een gezond bedrijf te hebben, moet de financiële situatie goed zijn. Om inzicht te hebben en te houden is een boekhouding essentieel. Een deel van de boekhouding kan de freelancer uit besteden aan een accountant. Toch zal de freelancer bonnetjes moeten bewaren, een kasboek moeten opmaken, een zakelijke rekening moeten openen, zich aanmelden bij de kamer van koophandel (KvK) en belastingdienst.

Vaardigheden en competenties van de freelancer (ZZP’er)
Om de taken die de freelancer moet uitvoeren te kunnen, moet de freelancer over een aantal vaardigheden beschikken, of deze vaardigheden snel leren. In sommige gevallen kan de freelancer iemand inhuren om bepaalde taken uit te voeren, wanneer de freelancer niet over de juiste vaardigheden beschikt. Vaardigheden waar de freelancer over moet beschikken zijn organisatietalent, teleurstellingen niet persoonlijk aantrekken, gedisciplineerd kunnen werken, meer dingen tegelijk kunnen doen, compromissen kunnen sluiten, flexibel zijn en communicatief vaardig zijn. Elk van de vaardigheden worden kort toegelicht.

Organisatietalent en meer dingen tegelijk kunnen doen
Een freelancer moet constant verschillende ballen in de lucht houden. Naast de primaire taak uitvoeren, zal de freelancer op zoek moeten naar de volgende klus, een offerte maken voor een klus die bijna is aangenomen en een andere klus moeten factureren. Klanten nabellen die nog niet hebben betaald. Ook zal de freelancer inkopen moeten doen voor een klus.

Teleurstellingen niet persoonlijk aantrekken
Zeker wanneer de freelancer start, zullen de klanten niet voor de deur liggen. De freelancer zal veel potentiële klanten moeten benaderen. In het begin van een freelanceloopbaan zal de freelancer vaak afgewezen worden. De freelancer moet deze teleurstellingen niet persoonlijk aantrekken, maar vol vertrouwen naar de volgende potentiële klant moeten gaan.

Gedisciplineerd kunnen werken
Veel mensen gaan freelancen omdat zij meer vrijheid willen hebben en de werktijden zelf willen kunnen indelen. Toch heeft de freelancer rekening te houden met de wensen (en eisen) van de klant en de werktijden hierop aanpassen. De freelancer kan best onverwacht een dagje vrij nemen, maar het werk hoopt zich hierdoor wel op. Daarnaast zal de freelancer discipline moet opbrengen om werk en privé van elkaar te scheiden.

Compromissen kunnen sluiten en flexibel zijn
Een andere reden dat mensen gaan freelancen is dat zij het werk naar de eigen hoge standaard willen doen en opleveren. Dit zal echter niet altijd lukken. Soms moet een klus snel geklaard worden. De freelancer zal zich moeten realiseren dat de werkstandaard van de opdrachtgever wellicht afwijkt van de werkstandaard van de freelancer. Mogelijk is de opdrachtgever sneller tevreden, dan de freelancer over het werk. Communicatie over de geleverde arbeid en het product is belangrijk. Een belangrijk instrument hierin is de offerte. In de offerte worden werkafspraken gemaakt. De offerte kan de basis voor onderhandelingen tussen opdrachtgever en freelancer zijn.

Communicatief vaardig zijn
De freelancer zal huidige opdrachtgevers te vriend willen houden. Ook zal de freelancer nieuwe opdrachtgevers binnen moeten halen. Naast dat het geleverde werk goed moet zijn, zal de freelancer communicatief vaardig moeten zijn, door bijvoorbeeld snel en correct op mail te reageren. Mensen snel terug te bellen. Duidelijk te zijn in de communicatie en de wensen van de opdrachtgever te respecteren, wanneer deze wensen in strijd zijn met de smaak van de freelancer. Als de opdrachtgever zijn huis rood met witte stippen willen laten schilderen door de freelancer, moet de freelancer deze wens respecteren.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Veel voorkomende fouten bij de start van een webwinkel (webshop)

Hoe start ik mijn parttime bedrijf vanuit huis?

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Een uitkering en freelance werken

Bronnen:

www.lancelots.nl/ontwikkelen/ondernemerschap
www.lancelots.nl/ontwikkelen/kernkwaliteiten/doorzettingsvermogen
www.leren.nl/cursus/freelance/starten/
www.bedrijfopzetten.nl/eigen-bedrijf/freelance-zzp-er
stappenplan.zzpnodig.nl/stappenplan/
www.werf.biz
SM Drake (2008) Freelancen voor dummies. Pearson
www.lancelots.nl/starten/veelgestelde-vragen/freelancer-versus-eenmanszaak
www.lancelots.nl/starten/orienteren