Wat is een ontslagvergoeding (gouden handdruk)?

Ontslagvergoeding wordt ook wel gouden handdruk of ontslagpremie genoemd. Bij een gouden handdruk ligt het initiatief tot ontslag bij de werkgever, terwijl het bij de ontslagpremie meer bij de werknemer ligt. De hoogte van de ontslagvergoeding is van een aantal factoren afhankelijk zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de werknemer en de totale arbeidstijd.

Waarom een ontslagvergoeding?
Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding van de werkgever aan de werknemer die ontslagen wordt. Er kunnen verschillende redenen zijn om de werknemer te ontslaan. Een reorganisatie of herstructurering kunnen redenen zijn om een werknemer te ontslaan. De arbeidsovereenkomst wordt dan ontbonden. De arbeidsovereenkomst kan met tussenkomst van de kantonrechter, maar ook in onderling overleg ontbonden worden. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan een ontslagvergoeding tot gevolg hebben.

Wordt bij ontslag altijd een ontslagvergoeding uitgekeerd?
Het antwoord hierop is nee. In een aantal gevallen wordt geen ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze redenen zijn:

 • Terecht ontslag op staande voet.
 • Faillissement van de werkgever.
 • Het aflopen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd.
 • Ontslag in de proeftijd.

Er zijn echter ook redenen die het recht op een ontslagvergoeding vergroten. Deze redenen zijn:

 • Wanneer de werknemer niets te verwijten valt. Hier ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer verwijtbaar is.
 • Het initiatief tot beëindiging van het dienstverband ligt bij de werkgever. Wanneer de werknemer ontslag neemt, kan het recht op een ontslagvergoeding afnemen.
 • Arbeidsongeschiktheid en/of de werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen voor de re-integratie leiden tot een hogere ontslagvergoeding.
 • Het aantal dienstjaren heeft direct invloed op de ontslagvergoeding.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding (gouden handdruk)?
In de meeste gevallen wordt de kantonrechtersformule gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Dat de kantonrechtersformule wordt gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen betekent niet dat het ontslag een rechtszaak wordt. Meestal volgt ontslag na wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer.
De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd. Elke letter in de formule staan voor een factor die de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalt. De “A” staat voor het aantal dienstjaren en de factor waarmee ze meetellen in de ontslagvergoeding. Het aantal dienstjaren wordt gelijk gesteld aan het aantal maanden. Hieronder een korte uitleg:

 • De dienstjaren voor het 35ste levensjaar tellen voor een half mee. Zes dienstjaren voor het 35ste levensjaar betekent 3 maanden ontslagvergoeding.
 • De dienstjaren tussen het 35ste en 45ste levensjaar tellen voor 1 mee.
 • Dienstjaren tussen het 45ste en 55ste levensjaar tellen voor anderhalf mee.
 • De dienstjaren boven het 55ste levensjaar tellen voor 2 mee.

De “B” staat voor de bruto beloning vermeerderd met vaste toeslagen (lease-auto, zorgtoeslag,onkostenvergoeding etc…).
De “C” staat voor de correctiefactor. Hierin geeft de kantonrechter aan of het ontslag meer aan de werknemer of de werkgever te verwijten is. Bij een correctiefactor lager dan 1, is het ontslag meer aan de werknemer te verwijten. Bij een correctiefactor hoger dan 1, is het ontslag meer aan de werkgever te verwijten.

Hoe de ontslagvergoeding uit laten keren?
Directe netto-uitkering van de ontslagvergoeding
De ontslagvergoeding kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. De gouden handdruk kan direct netto worden uitgekeerd. De verschuldigde belasting wordt dan al direct ingehouden.

Ontslagvergoeding uitkeren via een stamrechtverzekering
De ontslagvergoeding kan via een stamrechtverzekering worden uitgekeerd. Binnen deze constructie wordt de ontslagvergoeding bruto wordt overgemaakt naar een verzekeringsmaatschappij die de werknemer uit kiest. De werknemer bepaalt vervolgens wanneer periodiek moet worden uitgekeerd.

Ontslagvergoeding uitkeren via een stamrecht B.V.
De ontslagvergoeding kan via een stamrecht B.V. worden uitgekeerd. Deze constructie lijkt op de stamrechtverzekering. Binnen stamrecht B.V. beheert de werknemer echter zelf de ontslagvergoeding en niet de verzekeringsmaatschappij.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

nl.wikipedia.org
www.judex.nl
Winter, M. (2007), Gouden Handdruk 2007, Gouden Handdrukspecialist: Soest.
www.judex.nl/hoe-wordt-een-ontslagvergoeding-berekend
www.judex.nl/op-welke-manieren-kan-ik-mijn-ontslagvergoeding-laten-uitkeren_.htm