Waarom gespreid beleggen? Het nut van gespreid beleggen

Beleggen is een goede methode om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Het advies bij beleggen is om gespreid te beleggen. Gespreid beleggen reduceert het risico op sterke waardevermindering van de beleggingsportefeuille. Gespreid beleggen betekent dat in verschillende beleggingssoorten wordt belegd. Gespreid beleggen betekent ook dat periodiek wordt belegd.

Beleggen wordt doorgaans niet gedaan om in korte tijd een groot vermogen op te bouwen. Beleggen wordt over een lange periode gedaan. Afhankelijk van het vermogen dat op den duur nodig is en de periode dat geld kan worden gemist kan meer, of minder risico worden genomen. Financiële onafhankelijkheid kan een doel van beleggen zijn. Doorgaans kan geld langere tijd worden gemist wanneer het doel financiële onafhankelijkheid is. Wanneer geld een lange tijd kan worden gemist, kan meer risico worden genomen.

Voordat wordt belegd is het essentieel dat het potentieel beleggingsinstrument waarin geïnvesteerd wordt, goed en grondig wordt bestudeerd. Verder kan het risico op waardevermindering van de beleggingsportefeuille sterk worden gedrukt door gespreid te beleggen. Waarom gespreid beleggen het risico van waardevermindering kan drukken wordt hieronder verder toegelicht.

Beleggingen spreiden door te beleggen in verschillende beleggingssoorten
Vaak wordt bij beleggen gedacht aan het aankopen en verkopen van aandelen. Aandelen aankopen en op den duur verkopen is een van de vele beleggingsvormen. Andere beleggingsvormen zijn het aankopen en verkopen van obligaties, edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud, zilver en platina), grondstoffen (bijvoorbeeld olie), kunst en vastgoed. Ook geld op een spaarrekening zetten en het aankopen van een huis zijn beleggingsvormen.

Wanneer wordt belegd, wordt geadviseerd om in verschillende beleggingssoorten te beleggen. Beleg dus niet in 1 aandeel, maar in verschillende aandelen. De belangrijkste 25 aandelen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de AEX-index. Deze aandelen kun je aankopen via beleggingsrekening van een broker. Klik hier om een beleggingsrekening te openen bij een broker. Stel het gehele vermogen wordt geïnvesteerd in 1 of 2 aandelen van de AEX-index en de waarde daalt sterk van deze twee aandelen, dan daalt de waarde van de beleggingsportefeuille sterk.

Wanneer het vermogen over alle 25 aandelen van de AEX-index is gespreid, dan drukt het verlies van deze 2 aandelen minder op de waardevermindering van de beleggingsportefeuille.

Het risico wordt nog meer gespreid wanneer over zowel in Nederlandse als buitenlandse aandelen en obligaties wordt belegd.
Vaak is de particuliere belegger niet in staat om de waarde van elk individueel aandeel en obligatie na te gaan. Ook zijn de aankoopkosten hoog als de particuliere belegger van elk individueel aandeel en obligatie een aantal stuks wil kopen. Een beleggingsfonds biedt dan uitkomst. De aan- en verkoopkosten zijn doorgaans lager en tevens kan met een bescheiden bedrag al worden geparticipeerd in een beleggingsfonds. Verder scheelt het beleggen in een beleggingsfonds behoorlijk wat tijd. Op morningstar kan bekeken worden hoe een beleggingsfonds met de fondsmanager van dat fonds heeft gepresteerd.

Beleggingen spreiden door periodiek beleggen
Naast het gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten, wordt ook aangeraden om periodiek te beleggen om zo het risico te beperken.

Gespreid beleggen
Stel er is sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om jaarlijks voor 1000 euro te investeren in een beleggingsfonds. Na 5 jaar wordt de gehele portefeuille verkocht. In jaar 5 wordt de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De gehele beleggingsportefeuille bestaat in jaar 5 uit 203,82 effecten, omdat in slechte jaren goedkoop aandelen zijn aangekocht. De waarde van 1 individueel effect is in jaar 5: 27 euro. De totale beleggingsportefeuille wordt dan verkocht voor 203,82 x 27 euro = 5503,14 euro.

Eenmalig beleggen
Stel er is wederom sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om eenmalig het gehele bedrag in jaar 1 te investeren. In totaal worden er dan 5000/25 = 200 effecten aangekocht. In jaar 5 wordt wederom de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De waarde in jaar 5 van 1 individueel effect is 27 euro. De totale waarde van de beleggingsportefeuille is in jaar 5: 200 x 27 = 5400 euro.

Uit bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat met periodiek beleggen het vermogen met 100 euro meer is gestegen, dan met eenmalig beleggen. Wanneer gekeken wordt met het geïnvesteerde bedrag, is met periodiek beleggen het vermogen over 5 jaren met ruim 10% gestegen. Met eenmalig beleggen is het vermogen over dezelfde tijd met 8% gestegen.

Algemene adviezen
Het moge duidelijk zijn dat gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten en over verschillende perioden het risico spreid en dus het risico op sterke waardevermindering sterk reduceert. Omwille van de tijd en de kosten kan geïnvesteerd worden in een beleggingsfonds. Ook hoeft de particuliere belegger niet elk individueel bedrijf wat aandelen en obligaties aanbiedt te bestuderen, maar een aantal beleggingsfondsen. Hieronder volgen nog een aantal adviezen:

  • Bestudeer het beleggingsfonds waar in wordt geïnvesteerd.
  • Zorg vantevoren dat duidelijk is tegen welke prijs effecten worden aangekocht en tegen welke prijs effecten worden verkocht en wijk hier niet van af! Zorg dus voor een plan!
  • Ook kan binnen een bepaalde periode worden belegd. Bijvoorbeeld 10 jaar, maandelijks 100 euro beleggen.
  • Aanvaard fluctuaties van de beleggingsportefeuille. Wanneer de waarde van de beleggingsportefeuille sterk afneemt, betekent dit ook dat tegen een lagere prijs effecten kunnen worden aangekocht.
  • Ga structureel na hoeveel geld is geïnvesteerd en wat de actuele waarde van de beleggingsportefeuille is.
  • Wanneer duidelijk wordt dat er echt geen herstel meer mogelijk is van de beleggingsportefeuille, neem dan het verlies!
  • Controleer of het beleggingsfonds onder controle staat bij het AFM.
  • Laat jezelf goed voorlichten door een onafhankelijk deskundige professional.
  • Beleg nooit met geleend geld!
  • Beleg alleen met geld wat lang kan worden gemist! Hoe langer de tijd dat kan worden belegd, des te meer risico er kan worden genomen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
www.zibb.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen