Gedisciplineerd worden: hard work (uitdagingen zoeken)

Uitdagende doelen stellen, zorgt ervoor dat je discipline verder wordt opgebouwd en niet terugzakt naar een lager niveau. Moeilijke uitdagende doelen stellen, zorgen ervoor dat je je ultieme best moet doen om je doelen te behalen. Discipline bestaat uit vijf pijlers: Acceptation (Acceptatie), Willpower (Wilskracht), Hard work (Doe uitdagend werk), Industry (Produceer, werk veel) en Persistence (Doorzettingsvermogen). Samen maakt de eerste letter van elke pijler het Engelse woord A WHIP. A WHIP betekent vrij vertaald in het Nederlands zeer toepasselijk met de zweep er over. Voordat wordt ingegaan waarom je uitdagingen moet aangaan, wordt eerst beschreven wat uitdagende doelen zijn en er wort afgesloten met wat uitdagingen voor jou kunnen zijn.

Wat zijn uitdagende doelen?
Het is erg lastig om voor je te bepalen wat uitdagende doelen zijn. Wat voor jou een makkelijk doel kan zijn, is voor de ander wellicht een onmogelijk doel. Zo is 10 kilometer lopen voor een marathonloper een eitje, terwijl het voor een ander onmogelijk kan zijn. Uitdagende doelen zijn die doelen die nog net binnen je kunnen liggen, maar waarvoor je wel je best moet doen om ze te behalen. Met uitdagende doelen wordt geen vervelend werk bedoeld, maar juist die doelen die je heel erg graag wilt bereiken en waarvoor je je best moet doen, om ze te behalen.

Waarom moeilijke uitdagende doelen stellen?
Veel mensen doen vaak wat makkelijk en eenvoudig is en gaan juist de uitdagingen uit de weg. Dat is juist de reden dat je het tegenovergestelde moet doen. De makkelijke eenvoudige weg in het leven wordt namelijk door iedereen genomen. Wanneer je juist de moeilijke uitdagingen aanneemt, is de concurrentie kleiner en val je sneller op. Verder is de beloning ook groter als je uitdagingen aanneemt die niemand anders wil aannemen en die je maar net kunt volbrengen. Deze beloning kan een financiële beloning zijn, maar vaak is de beloning te vinden in meer opgebouwde kennis en vaardigheden. Wellicht ben je doordat je een bepaalde uitdaging bent aangegaan en succesvol hebt volbracht beter in staat, om nieuwe klussen te doen, die niemand anders kan. Verder val je misschien positief op bij je baas, als jij als enige wel kiest om een uitdagende klussen aan te nemen. Ook kun je uitdagingen zoeken binnen een sport die je beoefent. Door een uitdaging te kiezen die je lijf net aankan, dwing je je lijf tijdens training om sterker te worden. Uitdagingen zijn ook niet vervelend of pijnlijk. Uitdagingen zorgen er juist voor dat je veel leert en jezelf dwingt om in een bepaald gebied jezelf te ontwikkelen. Waak er wel voor dat je niet in teveel gebieden van je leven uitdagingen aangaat. Twee uitdagingen kunnen mensen vaak wel aan.

Wat zijn doelen die me uitdagen?
Uit de voorgaande tekst heb je kunnen lezen wat uitdagende doelen zijn en waarom je ze moet nastreven, maar hoe weet je nu wat een uitdaging voor je is? Dat heeft alles te maken met je huidige niveau op een bepaald gebied. Om te weten wat uitdagingen zijn, moet je je huidige niveau op de uitdaging accepteren. Door je huidige niveau te accepteren, weet je wat buiten je comfortzone ligt, maar wat je nog wel net kunt.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Gedisciplineerd worden: willpower (wilskracht)

Gedisciplineerd worden: industry, werk hard, stop er tijd in

Gedisciplineerd worden: discipline kweken

Gedisciplineerd worden: acceptatie

Bronnen:

www.stevepavlina.com