Tag Archives: positief zijn

Help jezelf door een ander te helpen

Door een ander te helpen, help je jezelf vaak ook. Ongevraagd een betekenisvolle gunst verlenen, brengt je vaak drie verschillende belangrijke voordelen. De drie voordelen van een betekenisvolle gunst verlenen zijn: dat je aardiger gevonden wordt, dat mensen je graag op een of andere manier terug willen en betalen en het belangrijkste je voelt jezelf goed als je iemand anders helpt. Door de drie voordelen van een ander helpen, kom je zowel in je loopbaan als in het leven verder.

Je wordt aardig gevonden
Door ongevraagd een betekenisvolle gunst voor iemand te verlenen, word je aardig gevonden. En het is bekend dat als mensen je aardig vinden over het algemeen ook positief over je denken. Omdat mensen positief over je denken, zullen zij ook op een positieve manier over je praten met anderen, bijvoorbeeld collega’s, of je baas.
Omdat mensen over de gehele linie positief over je zijn, dichten zij naast je sympathieke voorkomen je ook andere waardevolle eigenschappen toe. Dit effect wordt het halo-effect genoemd. Het halo-effect is ontdekt door de psycholoog Edward Thorndike. Het tegenovergestelde van het halo-effect is het horn-effect.
Als mensen je dus aardig vinden, denken zij ook sneller dat je erg goed bent in je werk. Vervolgens zullen zij dan sneller je naam noemen als jouw specifieke deskundigheid ergens om wordt gevraagd. Door dus een gunst te verlenen, word je dus sneller gezien als een deskundige werknemer.

Mensen willen niet in de schuld staan
Door ongevraagd een betekenisvolle gunst te verlenen, voelen mensen voor wie je de gunst hebt verleend dat zij je nog iets schuldig zijn. Dit principe wordt wederkerigheid genoemd. Wederkerigheid betekent dat mensen een sociale verplichting voelen om iets voor je terug te doen, anders denken zij dat zij van je stelen.
Het principe van wederkerigheid kent zijn oorsprong in de tijd dat er nog geen geld bestond en het economisch verkeer gebaseerd was op ruilhandel. Mensen moesten elkaar toen vertrouwen dat als zij iets deden voor een ander, dat de ander iets voor hen terug zou doen. De bakker gaf bijvoorbeeld brood aan de schoenmaker, als de bakker er op kon vertrouwen dat de schoenmaker zijn schoenen zou maken.
Hoewel ruilhandel niet meer bestaat, zie je het principe van wederkerigheid nog steeds in alledaagse gebruiken. We vragen bijvoorbeeld iemand op visite als we bij deze persoon op visite zijn geweest.
Het mooie van het wederkerigheidsprincipe is dat je vaak om een iets grotere gunst kunt vragen, dan dat je in eerste instantie hebt gevraagd. Je krijgt dus als het ware rente op de gunst die je hebt verleend. Wel moet degene van wie je een gunst terugvraagt nog weten dat je hem, of haar een gunst hebt verleend, wacht dus niet te lang.

Je voelt jezelf goed
Het blijkt dat je jezelf goed als je iets krijgt, maar dat je jezelf nog veel beter voelt als je iets weggeeft. Een gunst verlenen, is hetzelfde als iets weggeven. Door iets te doen voor een ander neemt je zelfrespect toe en wanneer je zelfrespect toeneemt, neemt ook je zelfvertrouwen toe.
Wanneer je veel zelfvertrouwen hebt, denk je positief over jezelf en straal je dit ook uit. Andere mensen waaronder collega’s en leidinggevenden vinden positieve mensen over het algemeen aardiger en gaan graag met je om. Door het halo-effect denkt je leidinggevende dat je een capabele werknemer bent en krijg je leukere en belangrijkere taken waar een hoger loon tegenover staat.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Hoe kun je positiever worden?

Positief zijn verlengt je leven

Bronnen:

Robert B. Cialdini, (2007), Influence, The Psychology of Persuasion

Succesvol worden en blijven

Sommige mensen lijken voor het geluk geboren te zijn. Het lijkt of het geluk ze aan de kont hangt. Iedereen wil wel meer sporten, meer geld verdienen (en miljonair worden), beter kunnen sparen, stoppen met roken. Succesvol worden en blijven is echter niets geheimzinnigs. Succesvol worden en blijven is een combinatie van positief blijven, duidelijke doelen stellen, beter willen worden en discipline en doorzettingsvermogen blijven tonen wanneer het moeilijk is.

Positief blijven
Positief zijn is een van de belangrijkste eigenschappen om succesvol te worden. Positief zijn wordt voor ongeveer 50% bepaald door je persoonlijkheid. Sommige mensen zijn van nature positiever, dan andere mensen. Ondanks dat positief zijn voor maar liefst 50% door persoonlijkheid wordt bepaald, is positief zijn voor een deel ook aan te leren. Een belangrijk aspect in positief zijn is denken in ‘wat kan ik leren?’. Wanneer in leereffecten van situaties wordt gedacht, zijn mogelijke faalmomenten minder erg en wordt de situatie geanalyseerd op struikelblokken en hoe je die de volgende keer opgelost worden. Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die definitief stoppen met roken, meer dan 5 pogingen hebben gedaan om echt te kunnen stoppen met roken. Van elke stoppoging wordt iets geleerd, om de volgende keer het stoppen met roken succesvoller te laten verlopen. Jonge kinderen blijken bijzonder goed in het leren van faalmomenten in het aanleren van nieuwe vaardigheden en halen veel leereffect uit faalmomenten. Hoe vaak valt, of dreigt een kind niet te vallen wanneer het leert fietsen? Toch blijft het kind doorzetten en leren van deze faalmomenten. Wanneer ieder kind direct zou stoppen met het proberen te leren fietsen na een val, zullen er op een gegeven moment weinig kinderen meer fietsen. In de volwassenheid wordt vaak wel al snel het bijltje erbij neergelegd wanneer het even tegen zit. Wanneer wordt gerealiseerd dat bijna niets in 1 keer goed gaat, is falen veel minder erg, maar juist een leermogelijkheid om het de volgende keer beter te doen.

Duidelijke ontwikkeldoelen op te stellen
Een ander belangrijk punt in het succesvol worden en blijven is het stellen doelen gericht op beter worden (doelen gericht op persoonlijke ontwikkeling). Wanneer doelen worden opgesteld, zorg er dan voor dat je doelen specifiek zijn. ‘Beter worden in het opstellen van een begroting’ is niet echt een specifiek doel. ‘Voor het einde van het boekjaar zelfstandig een begroting op kunnen stellen’ klinkt al een stuk specifieker. Het kan echter nog veel specifieker. Duidelijke specifieke doelen opstellen helpen om goed na te denken over wat je echt wil en voor welke datum de vaardigheid ontwikkeld moet zijn. Zorg er verder voor dat je doelen worden opgesteld op kennis en vaardigheden die al redelijk ontwikkeld zijn en die je vooral erg leuk vindt om verder te ontwikkelen. Wanneer doelen worden opgesteld op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die redelijk aanwezig zijn en die plezierig voor je zijn om verder te ontwikkelen, kost het je relatief weinig tijd om veel progressie te boeken en wanneer het leuk is, kost het je weinig moeite om er mee bezig te zijn. Doorzetten is dan een stuk makkelijker voor je. Monitor ook regelmatig je voortgang. Dit kan door zoveel mogelijk mensen te informeren over je persoonlijke ontwikkeldoelen en op gezette tijden de voortgang op je doelen in je agenda op te nemen. Een ander voordeel van veel mensen informeren over je ontwikkeldoelen, is dat er regelmatig naar je ontwikkeling gevraagd zal worden en er dus druk van buitenaf is. Je hebt zo een stok achter de deur. Stel verder niet teveel doelen tegelijk. Teveel doelen maken het moeilijk om goed te kunnen concentreren en leveren stress op. Te veel stress, maakt leren en ontwikkelen moeilijk. Tenslotte is het goed om de doelen op te schrijven. Juist het opschrijven (met pen en papier) lijkt een emotionele band met het doel af te dwingen.

Gedisciplineerd te blijven en door te zetten
Discipline tonen en doorzetten lijkt heel erg moeilijk en kan ook heel erg moeilijk zijn. Doorzetten en discipline tonen wordt echter eenvoudiger wanneer vantevoren wordt geanticipeerd op moeilijke momenten en op deze moeilijk momenten een geschikte strategie wordt geformuleerd. Wanneer mensen weten dat een stoppoging om te roken vaak mislukt tijdens gezellige avonden met vrienden waar alcohol wordt gedronken, kan bijvoorbeeld tegen iedere aanwezige gezegd worden dat het roken is afgezworen en dat niemand een sigaret mag aanbieden. Ook kan misschien het gezellige feestje afgezegd worden. Discipline tonen en doorzetten wordt ook makkelijker wanneer een taak, of doel een vast onderdeel van het leefpatroon is. Dagelijks met de fiets naar het werk is makkelijker in het dagelijks leven in te passen, dan na thuiskomst van het werk nog te beginnen met sporten.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Waarom ben ik arm en hoe word ik rijk?

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes