Tag Archives: langer doorwerken

Bescherming tegen financiële onzekerheid en tegenslagen, financieel onafhankelijk worden

Veel mensen denken onterecht dat zij beschermd zijn tegen financiële tegenslagen en dat zij een gegarandeerd pensioen hebben. Zo zou een behoorlijke beleggingsportefeuille op korte termijn het appeltje voor de dorst zijn en wanneer het rendement tegenvalt, is er altijd nog het zekere pensioen of het eigen huis wat opgegeten kan worden. Ook zou een vast contract zekerheid bieden tegen ontslag.

Verschillende financiële onzekerheden worden beschreven. Ook worden verschillende oplossingen geboden om de financiële zekerheid te vergroten. Mogelijke financiële onzekerheden zijn een mogelijk ontslag, het rendement op het pensioen en het uiteindelijke pensioen, waardestijging van het eigen huis en het rendement op aandelen.

Een vast contract biedt geen zekerheid tegen ontslag
Het economische klimaat is niet altijd even goed en zeker en een vast contract in loondienst biedt lang niet altijd zekerheid. Bij een slecht economisch klimaat kan niet elke sector financiële zekerheid blijven bieden. Zo lijdt de bouwnijverheidssector zwaar onder een economische crisis. De gezondheidszorg en onderwijs lijden minder onder een economische crisis. Maar ook in de gezondheidszorg en onderwijs kan bezuinigd worden en dit kan ontslag tot gevolg hebben. Zo gaan er geluiden op om de marktwerking in de gezondheidszorg te vergroten. Dit kan beperken van de loonkosten en dus ontslag tot gevolg hebben.

Hoe zeker is mijn pensioen?
Pensioenfondsen zijn grootbeleggers. Een economische crisis heeft dus fikse gevolgen voor pensioenen. Zo daalt de waarde van aandelen en neemt de rente toe. Beide gevolgen van een economische crisis laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds afnemen. Een daling van de dekkingsgraad heeft minder grote gevolgen voor de mensen die nu pensioen krijgen, maar wel voor de werknemer die aan het begin of het midden van zijn carrière staat. Deze werknemer zal meer pensioenpremie moeten betalen, langer door moeten werken, of een kleiner pensioen en niet de vermeende 70% van het laatst verdiende loon krijgen. Je kunt jezelf hier mogelijk tegen beschermen door zelf te beleggen (nadat je goed geïnformeerd bent) wanneer juist de aandelenkoersen. Je kunt dan aandelen kopen tegen lage prijzen.

Hoe zeker is de waardestijging op mijn huis?
Een economische crisis kan enorme gevolgen hebben voor de waardestijging van een huis. De waarde van een eigen huis kan zelfs dalen. Er gaan geluiden op dat de hypotheekrente-aftrek tot op zekere hoogte op losse schroeven staat. Hierdoor stijgen de woonlasten, kunnen mensen een minder grote hypotheek krijgen en daalt de waarde van huizen. Ook gaan er geluiden op om de waarde van de woning minus de hypotheekschuld over te hevelen van Box 1 naar Box 3. Over de waarde van het huis minus de hypotheekschuld zou dan 1,2% vermogensrendementsheffing betaald moeten worden.

Hoe zeker is de waardestijging van mijn aandelen?
Waardestijging van aandelen moet bekeken worden in harde euro’s en niet in rendementen. Het rendement van aandelen wordt uitgedrukt in procenten. Dit kan misleidend zijn. Hieronder volgt een voorbeeld:

 • In jaar 1 koopt Piet voor 1000 Euro aandelen.
 • In jaar 2 daalt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu 900 Euro waard.
 • In jaar 3 stijgt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu NIET 1000 Euro waard, maar 900 + 10% van 900 Euro = 990 Euro.

Over drie jaren heeft Piet een gemiddeld negatief rendement! Beleggen met een korte beleggingshorizon is dus onverstandig. Zelfs een beleggingshorizon van 10 jaar kan te kort zijn. Bepaalde aandelen die bijvoorbeeld in het jaar 2000 zijn gekocht, zijn in het jaar 2010 minder waard dan in het jaar 2000. Hou de financiële markten goed in de gaten. Laat jezelf niet verleiden tot beleggen wanneer de koersen hoog zijn, maar beleg juist wanneer de koersen laag staan. Investeer ook alleen in aandelen(fondsen) die je goed kent.

Oplossingen tegen financiële onzekerheid
Er zijn verschillende oplossingen tegen financiële onzekerheid:

 • Start op tijd met sparen en spaar voor een deel zeker, bijvoorbeeld op een spaarrekening en spaardeposito of banksparen.
 • Zoek uit wat je krijgt aan ontslagvergoeding (gouden handdruk) bij een mogelijk ontslag.
 • Hou een beleggingshorizon van minimaal 20 jaar aan.
 • Probeer snel een passief inkomen te vergaren.
 • Spreid beleggingen over verschillende sectoren.
 • Beleg nooit in 1 keer het gehele vermogen.
 • Beleg alleen in bedrijven waarvan je iets vanaf weet.
 • Baseer de hypotheek op 1 inkomen. Bij ontslag kan in ieder geval de hypotheek worden betaald.
 • Kies een hypotheekvorm waarbij wordt afgelost.
 • Werk langer door. Elk jaar dat je langer doorwerkt, wordt pensioenpremie betaald en kan het pensioen toenemen. Ook wordt rente verkregen over het pensioen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Hoe kan ik meer pensioen opbouwen? Pensioen aanvullen

Wanneer u 40 jaar pensioen heeft opgebouwd, heeft u doorgaans een volledig pensioen. Een volledig pensioen is 70% van het laatste verdiende loon. Door verschillende omstandigheden kan het pensioen niet volledig zijn (pensioengat, pensioentekort) en wilt u mogelijk het pensioen aanvullen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door banksparen, beleggen in indexfondsen of langer doorwerken.

 De eerste pijler (AOW) en tweede pijler (pensioen door werknemer en werkgever opgebouwd) vormen 70% van het laatst verdiende (eindloonregeling) of gemiddeld verdiende loon (middelloonregeling). De derde pijler (lijfrente, banksparen etc) is bedoeld om een eventueel pensioentekort aan te vullen.
Mogelijk kunt u bij uw pensioenaanbieder aanvullen tot 100% pensioen van het laatst verdiende inkomen (het volledige pensioen is dan 70% van het laatstverdiende loon). Mogelijk heeft u bij veel verschillende werkgevers pensioen opgebouwd en zijn deze pensioenen bevroren, waardoor ze niet meestijgen met de inflatie. Alle pensioenen oversluiten naar een pensioenaanbieder kan uitkomst bieden. Mogelijk wilt u uw pensioen aanvullen, om op uw pensioengerechtigde leeftijd van een groter pensioen te genieten. Het kan echter ook voorkomen dat u een pensioengat (pensioentekort) hebt. Op mijnpensioenoverzicht kunt u bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Hieronder staan verschillende oorzaken van een pensioengat:

 • Vanaf 25ste levensjaar gaan werken.
 • Aantal keren van baan veranderd.
 • Dertiende en veertiende maand tellen niet mee in pensioenopbouw.
 • Bonussen, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, winstdeling en wisseldiensten tellen vaak niet mee in de pensioenopbouw.
 • Voor elk jaar tussen het 15de en 65ste levensjaar in het buitenland wonen, wordt er 2% op de AOW gekort.Vijf jaar in het buitenland gewoond, betekent dat er 10% gekort op de AOW.
 • Werkgever had geen pensioenregeling.
 • Alleenstaand, tweeverdieners of een verbroken samenlevingscontract.
 • Geen pensioenindexering.
 • Op het einde van de carrière meer gaan verdienen.

Het is zinvol om met een professional (financieel adviseur/planner) naar uw pensioensituatie en -wensen te kijken. Zorg dat u op tijd naar uw pensioen kijkt. Hoe later u naar uw pensioen kijkt des te lastiger is het om het pensioen aan te vullen.
Hieronder staan verschillende mogelijkheden (levensloopregeling, spaarloonregeling, banksparen, lijfrente, extra inkomsten vergaren en langer doorwerken) om een pensioengat op te heffen.

Levensloopregeling
Het is mogelijk om via uw werkgever te sparen. Er wordt dan 12% van het brutosalaris op een aparte spaarrekening gezet. Er kan maximaal 210% van het brutojaarsalaris gespaard worden. Bij de meeste banken en verzekeraars kunt u een levensloopspaarrekening openen. Wie op 31-12-2005 51 jaar of ouder en jonger dan 56 jaar was, mag meer dan 12% van het brutoloon storten en is zo sneller aan de 210% van het brutojaarsalaris. Tegenwoordig mag de levensloopregeling niet gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.
Het kabinet Rutte wil de levensloopregeling aanpassen in de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling kan waarschijnlijk niet gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.

Vitaliteitsregeling
Vanaf 2012 is de spaarloonregeling en levensloopregeling afgeschaft. Vermogen dat in de spaarloonregeling is opgebouwd blijft nog wel 4 jaren staan in de spaarloonregeling. De vitaliteitsregeling vervangt waarschijnlijk de levensloop- en spaarloonregeling, maar lijkt sterk op de levensloopregeling.

Banksparen en extra pensioen
Bij banksparen spaart u fiscaal (geen vermogensrendementsheffing) aantrekkelijk in een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat je spaart. Na de pensioendatum komt periodiek een bedrag uit deze rekening vrij. Banksparen is niet alleen geschikt om later de hypotheek mee af te lossen, maar is een zeer goed middel om het pensioen mee aan te vullen. Het product lijkt erg veel op verzekeringslijfrente. Bij een verzekeringslijfrente bestaat echter de kans dat er een groot gedeelte van de inleg niet gespaard wordt, maar wordt besteed aan kosten. Hierdoor kan er relatief weinig worden gespaard. Bij banksparen wordt de hele inleg gespaard. Op banksparen is ook het depositogarantiestelsel van kracht. Vraag dit echter altijd even na. Meer informatie vind je bij ING.

Lijfrente
Bij een lijfrenteregeling spaart u een fiscaal aftrekbaar bedrag. Op de pensioengerechtigde leeftijd krijgt u maandelijks levenslang of tot een bepaalde datum een bedrag uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag wordt wel fiscaal belast. Wanneer u uw vrijgekomen spaarloonbedrag profiteert u twee keer van belastingvoordeel. Het is ook mogelijk om eenmaal per jaar een bedrag te storten. Dit noemen ze de koopsompolis. Verder is de constructie zoals bij de lijfrente.

Extra inkomsten vergaren
Om geld op zij te leggen, moet er echter wel geld zijn om op zij te leggen. Door extra inkomsten te vergaren kan er (extra) geld op zij worden gelegd. Hierdoor is het misschien mogelijk om eerder te stoppen met werken. Er zijn verschillende opties om extra inkomsten te vergaren. Het meest direct is het vragen om opslag. Hiervoor moet u echter voor uw baas een goed reden hebben. Andere opties zijn: klussen in de avonduren en weekenden, artikelen schrijven, mailings beantwoorden, een folderwijk nemen, presentaties geven, huiswerkbegeleiding geven etc. Geef de inkomsten wel op aan de belasting. Verder geven extra inkomsten extra jaarruimte geven om zo fiscaal aantrekkelijk te banksparen. Niet alleen door meer de inkomsten te vergroten kan men meer geld opzij leggen. Ook door geld te besparen kan men meer geld opzij leggen. Meer sparen kan dus door meer inkomsten te vergaren en de uitgaven te verkleinen.

Langer doorwerken voor meer pensioen en de doorwerkbonus
Door langer door te werken wordt meer pensioen opgebouwd. Ten eerste omdat je over het gehele pensioenbedrag rente krijgt. Tegen de pensioengerechtigde leeftijd is het pensioenbedrag inmiddels flink aangegroeid. Ten tweede wordt in de tijd dat wordt doorgewerkt geen pensioen gebruikt, maar zelfs nog extra opgebouwd, omdat pensioenpremie wordt opgebouwd. Door langer door te werken kan het pensioenbedrag nog flink extra groeien.
Verder stimuleert de overheid om later met pensioen te gaan met de doorwerkbonus. In 2009 is de doorwerkbonus ingevoerd. De doorwerkbonus is een korting op de inkomstenbelasting. De bonus kan voor mensen die in een bepaald jaar 63 jaar zijn geworden 4679 euro bedragen, wanneer het salaris 55831 euro is. De doorwerkbonus bedraagt voor mensen in een bepaald jaar 10% van het salaris boven de 9041 euro. Voor 61-jarigen is de doorwerkbonus 5% en voor 62-jarigen 7%.

Eerder stoppen met werken door beleggen in indexfondsen
Wanneer u eerder wilt stoppen met werken, bouwt u 8% minder pensioenkapitaal op. Dit betekent dat u deels zelf voor uw financiële onafhankelijkheid moet zorgen. Dat kan door te beleggen. Verder kunt u zelf nog altijd sparen op een gewone spaarrekening. Banken bieden doorgaans een aantrekkelijk rentetarief wanneer u het geld langer vast zet. Of u genoeg vermogen opbouwt, is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

 • Tijd. Hoe eerder u begint met sparen, des te langer kan het vermogen aangroeien.
 • Het rendement (rente) dat u krijgt over uw vermogen. Hoe hoger de rente des te sneller bouwt u vermogen op. Een hoge rente kan echter gepaard gaan met een groter risico.
 • De grootte van het periodieke spaarbedrag. Hoe groter het bedrag des te meer vermogen bouwt u op. Hierin is het belangrijk dat hoe groter het bedrag in het begin van de spaarperiode is, des te meer vermogen bouwt u op. Grote bedragen tikken meer aan in het begin van de spaarperiode door de samengestelde interest (rente op rente).

Beleggen kan hierin mogelijk een optie zijn. Door op tijd te beleggen in indexfondsen kan een vermogen worden opgebouwd dat voorziet in financiële onafhankelijkheid. Bekijk echter goed de verschillende mogelijkheden en win professioneel onafhankelijk advies in.

Doe de pensioencheck om te zien of u een pensioengat hebt.

Meer informatie over banksparen vind je bij ING.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.enmijnpensioen.nl
pensioen.rubriek.nl
www.elsevier.nl
J Langelaar (2006) Pensioen en vrijheid deel 1, Wilgenhaege vermogensbeheer
www.senvconsultancy.nl