Tag Archives: freelancer eenmanszaak

Rechtsvormen eigen bedrijf, freelancer en ZZP’er

Als startende freelancer moet u kiezen uit een rechtsvorm van uw eigen bedrijf. Als freelancer wordt het bedrijf meestal opgestart als een eenmanszaak. Wanneer wordt gekozen voor een eenmanszaak bent u eigenaar van het bedrijf. Andere rechtsvormen waar u als freelancer uit kan kiezen is een vennootschap onder firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV), Besloten Vennootschap (BV) en maatschap.

Eenmanszaak
Als startende freelancer wordt vaak gekozen voor de rechtsvorm eenmanszaak. Als u als freelancer een eenmanszaak wilt starten, moet u het bedrijf inschrijven bij de kamer van koophandel (KvK), tenzij u een vrij beroep uitoefent. Als eigenaar van een eenmanszaak hoeft u weinig verantwoording af te leggen aan anderen (alleen aan u klanten). Ook kunt u snel aanpassen aan de markt. Het vermogen is echter doorgaans klein. De eigenaar van een eenmanszaak is aansprakelijk met zijn privé-vermogen. Dat betekent dat bij een falissement de schuldeiser aanspraak kunnen maken op prive-vermogen en een eigen huis. Winst gemaakt in een eenmanszaak wordt belast in box 1. De belasting is echter ook hoger dan bij een VOF. Er gelden ook een aantal belastingvoordelen. Als eigenaar van een eenmanszaak heeft u wel recht op AOW, maar moet u zelf uw pensioen opbouwen.

Vennootschap onder firma (VOF)
Wanneer u met meerdere freelancers een bedrijf wilt opstarten en alle freelancers (eigenaars of vennoten) inbreng hebben in het bedrijf, wordt een VOF opgericht. De winst wordt over de vennoten verdeeld. De schulden (ook door andere vennoten gemaakt) worden ook over de vennoten verdeeld. Verder lijkt deze rechtsvorm sterk op een eenmanszaak. Een vennootschapscontract moet bij de notaris worden opgesteld. Bij een VOF is het vermogen doorgaans wel hoger, de winst moet echter ook over meerdere vennoten worden verdeeld.

Commanditaire Vennootschap (CV)
Een Commanditaite Vennootschap lijkt sterk op een VOF, alleen zijn er bij een CV ook stille vennoten. Deze delen wel mee in de winst, maar kunnen hun gehele investering verliezen. Een stille vennoot bemoeit zich niet met de dagelijksen bedrijfsvoering, maar deelt wel mee in de winst.

Besloten Vennootschap (BV)
Als eigenaar van een BV bent u niet aansprakelijk met het prive-vermogen. Als freelancer bent u directeur van de BV. De directeur geeft leiding aan het bedrijf. Bij een kleine BV is de directeur de enige aandeelhouder. Bij een grote BV kunnen er meerdere aandeelhouders zijn. De macht ligt dan bij de aandeelhouders. Een BV moet worden ingeschreven worden in het handelsregister. Om een BV te kunnen starten, moet het minimumkapitaal ongeveer 18.000 euro zijn. Deze 18.000 euro mogen ook in natura overlegd worden. Bij een grote BV moet verantwoording worden afgelegd aan de aandeelhouder in een aandeelhoudersvergadering.

Maatschap
Wanneer u een vrij beroep uitoefent, kunt u met meerdere maten een maatschap oprichten. Een vrij beroep is een fysiotherapeut, arts, advocaat, schrijver etc…Een maatschap moet worden ingeschreven in het handelsregister. Als maat bent u verantwoordelijk voor alle schulden van de maatschap. Het is aan te raden om een maatschapscontract op te stellen, waarin bijvoorbeeld de winstverdeling en schuldverdeling onder de maten is opgenomen. De maten kunnen elkaar volmacht geven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

11 stomme fouten die je als freelancer kunt voorkomen

7 redenen om niet in loondienst te werken

Freelancer en een offerte maken

Wanneer je uurtarief verhogen? Goede en slechte redenen om je uurtarief te verhogen

Bronnen:

www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/rechtsvormen
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-eenmanszaak/
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-vennootschap-onder-firma-vof/
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-maatschap/
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-besloten-vennootschap-bv/
nl.wikipedia.org/wiki/Eenmanszaak
nl.wikipedia.org/wiki/Beslotenvennootschap