Tag Archives: CV

7 tips voor een goed sollicitatiegesprek

Je hebt een leuke vacature gezien op internet, of in de krant. Je schrijft een goede sollicitatiebrief en hebt een mooi CV. Op basis van je sollicitatiebrief en CV ben je uitgekozen uit een hele stapel sollicitanten om op gesprek te komen. In je sollicitatiegesprek moet je aantonen dat jij de juiste persoon voor de openstaande functie bent. Met de onderstaande 7 tips zorg je ervoor dat je de juiste indruk achterlaat.

Tip 1. lieg niet
Net zoals je in je sollicitatiebrief en CV geen leugens moet verkopen, is het belangrijk dat je absoluut niet liegt tijdens je sollicitatiegesprek. Als je toekomstige werkgever door heeft, dat je liegt, kun je de baan wel vaarwel zeggen. Heb je een gat in je CV wees daar dan eerlijk over. Vraagt je toekomstige werkgever of je bepaalde vaardigheden hebt, die je niet hebt, wees daar dan ook eerlijk over. Val je namelijk niet tijdens het gesprek door de mand, dan gebeurt dat wel als je eenmaal bent aangenomen.

Tip 2. verkoop jezelf
Het is niet de bedoeling dat je liegt tijdens je sollicitatiegesprek. Je moet jezelf echter wel verkopen tijdens het sollicitatiegesprek. Je verkoopt jezelf niet alleen met goede antwoorden op vragen, maar ook met je lichaamstaal. Straal tijdens het sollicitatiegesprek zelfvertrouwen uit. Loop rechtop, geef een stevige handdruk, zit recht in je stoel, kijk je gesprekspartner aan. Wanneer gevraagd wordt naar je kwaliteiten onderbouw deze dan met concrete voorbeelden. Wanneer gevraagd wordt naar je zwaktes, wees hier eerlijk over, maar geef ook aan hoe je de zwaktes gaan aanpakken en/of welke kwaliteiten je er tegenover zet.

Tip 3. wees helder en duidelijk
Geef op de vragen een antwoord op de vraag met een aantal concrete voorbeelden. Worden er gesloten vragen gesteld, geef dan niet alleen ja, of nee als antwoord, maar ook een verklaring. Het is niet handig als je antwoorden afdwalen. Als de vragen onduidelijk voor je zijn, vraag dan om een uitleg van de vraag. Soms bestaat een vraag uit een aantal subvragen. Ontrafel deze vragen dan en geef antwoord op elke subvraag.

Tip 4. draag de juiste kleding
Trek niet zomaar iets uit de kast als je op sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Informeer naar de kledingcultuur/dresscode van het bedrijf waar je hebt gesolliciteerd. Trek kleding aan die net wat netter is dan de geldende dresscode. Voel je jezelf ongemakkelijk bij de geldende dresscode, dan past het bedrijf, of de baan misschien ook niet bij je.

Tip 5. wees voorbereid
Zorg er ervoor dat je de inhoud van de functie kent waarop je solliciteert. Zijn er onduidelijkheden voor je over de functie, bel dan het bedrijf op en vraag naar meer informatie over de functie. Zorg er ook voor dat je voordat je op sollicitatiegesprek gaat, het bedrijf waar je solliciteert kent. Kijk in het beleidsplan wat de missie, visie en doelstellingen zijn. Zorg er verder voor dat je ruim op tijd bent op het sollicitatiegesprek. Neem je brief en CV in drievoud mee. In het geval je gesprekspartners geen brief en CV bij zich hebben, heb jij de betreffende documenten bij je. Neem ook schrijfmateriaal mee. Door schrijfmateriaal mee te nemen, kun je tijdens het gesprek belangrijke punten opschrijven en je hebt iets waar je je handen kunt laten. Bereid jezelf ook voor op de onderstaande meest gestelde vragen:

  • Wat zijn je sterktes?
  • Wat zijn je zwaktes?
  • Waar zie je jezelf over 5 en 10 jaar?
  • Wat zijn de redenen dat je voor ons bedrijf wil werken?
  • Wat is jouw rol in een team?

Vaak worden er vragen gesteld over je kwaliteiten, opleiding, werkervaring en ambities.

Tip 6. stel zelf ook vragen
Het is belangrijk dat je jezelf goed voorbereid op mogelijke vragen en dat je de missie, visie en doelstellingen kent van het bedrijf. Zorg er echter ook voor dat je zelf ook een aantal vragen paraat hebt. Vraag bijvoorbeeld naar het carrièreperspectief van de functie waar je op solliciteert.

Tip 7. stuur een bedankbrief, of bedankmail
Stuur na afloop altijd een bedankbrief, of bedankmail. Hiermee laat je blijken dat je de tijd en moeite die voor je is genomen, waardeert. Ook is het mogelijk om in je bedankbrief nog antwoord te geven op vragen waarop je in het sollicitatiegesprek geen antwoord wist.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Hoe start ik mijn parttime bedrijf vanuit huis?

7 tips voor een goed Curriculum Vitae (CV)

Bronnen:

www.volkskrant.nl
www.volkskrant.nl/Antwoorden-op-de-vijf-meest-gestelde-sollicitatievragen
www.carrieretijger.nl/solliciteren
www.multicraft.nl/tips_bij_solliciteren
carriere-advies.monsterboard.nl/vragen-tijdens-sollicitatie/veelgestelde-vragen-bij-een-sollicitatiegesprek

Rechtsvormen eigen bedrijf, freelancer en ZZP’er

Als startende freelancer moet u kiezen uit een rechtsvorm van uw eigen bedrijf. Als freelancer wordt het bedrijf meestal opgestart als een eenmanszaak. Wanneer wordt gekozen voor een eenmanszaak bent u eigenaar van het bedrijf. Andere rechtsvormen waar u als freelancer uit kan kiezen is een vennootschap onder firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV), Besloten Vennootschap (BV) en maatschap.

Eenmanszaak
Als startende freelancer wordt vaak gekozen voor de rechtsvorm eenmanszaak. Als u als freelancer een eenmanszaak wilt starten, moet u het bedrijf inschrijven bij de kamer van koophandel (KvK), tenzij u een vrij beroep uitoefent. Als eigenaar van een eenmanszaak hoeft u weinig verantwoording af te leggen aan anderen (alleen aan u klanten). Ook kunt u snel aanpassen aan de markt. Het vermogen is echter doorgaans klein. De eigenaar van een eenmanszaak is aansprakelijk met zijn privé-vermogen. Dat betekent dat bij een falissement de schuldeiser aanspraak kunnen maken op prive-vermogen en een eigen huis. Winst gemaakt in een eenmanszaak wordt belast in box 1. De belasting is echter ook hoger dan bij een VOF. Er gelden ook een aantal belastingvoordelen. Als eigenaar van een eenmanszaak heeft u wel recht op AOW, maar moet u zelf uw pensioen opbouwen.

Vennootschap onder firma (VOF)
Wanneer u met meerdere freelancers een bedrijf wilt opstarten en alle freelancers (eigenaars of vennoten) inbreng hebben in het bedrijf, wordt een VOF opgericht. De winst wordt over de vennoten verdeeld. De schulden (ook door andere vennoten gemaakt) worden ook over de vennoten verdeeld. Verder lijkt deze rechtsvorm sterk op een eenmanszaak. Een vennootschapscontract moet bij de notaris worden opgesteld. Bij een VOF is het vermogen doorgaans wel hoger, de winst moet echter ook over meerdere vennoten worden verdeeld.

Commanditaire Vennootschap (CV)
Een Commanditaite Vennootschap lijkt sterk op een VOF, alleen zijn er bij een CV ook stille vennoten. Deze delen wel mee in de winst, maar kunnen hun gehele investering verliezen. Een stille vennoot bemoeit zich niet met de dagelijksen bedrijfsvoering, maar deelt wel mee in de winst.

Besloten Vennootschap (BV)
Als eigenaar van een BV bent u niet aansprakelijk met het prive-vermogen. Als freelancer bent u directeur van de BV. De directeur geeft leiding aan het bedrijf. Bij een kleine BV is de directeur de enige aandeelhouder. Bij een grote BV kunnen er meerdere aandeelhouders zijn. De macht ligt dan bij de aandeelhouders. Een BV moet worden ingeschreven worden in het handelsregister. Om een BV te kunnen starten, moet het minimumkapitaal ongeveer 18.000 euro zijn. Deze 18.000 euro mogen ook in natura overlegd worden. Bij een grote BV moet verantwoording worden afgelegd aan de aandeelhouder in een aandeelhoudersvergadering.

Maatschap
Wanneer u een vrij beroep uitoefent, kunt u met meerdere maten een maatschap oprichten. Een vrij beroep is een fysiotherapeut, arts, advocaat, schrijver etc…Een maatschap moet worden ingeschreven in het handelsregister. Als maat bent u verantwoordelijk voor alle schulden van de maatschap. Het is aan te raden om een maatschapscontract op te stellen, waarin bijvoorbeeld de winstverdeling en schuldverdeling onder de maten is opgenomen. De maten kunnen elkaar volmacht geven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

11 stomme fouten die je als freelancer kunt voorkomen

7 redenen om niet in loondienst te werken

Freelancer en een offerte maken

Wanneer je uurtarief verhogen? Goede en slechte redenen om je uurtarief te verhogen

Bronnen:

www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/rechtsvormen
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-eenmanszaak/
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-vennootschap-onder-firma-vof/
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-maatschap/
www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-besloten-vennootschap-bv/
nl.wikipedia.org/wiki/Eenmanszaak
nl.wikipedia.org/wiki/Beslotenvennootschap