Stress op het werk

Als je tegenwoordig aan iemand vraagt hoe het gaat, is het antwoord vaak: DRUK! Mensen hebben het tegenwoordig steeds drukker. Ook op de werkvloer hebben mensen het steeds drukker. Nu is het niet erg om het druk te hebben. Veel druk kan echter leiden tot stress. Veel stress kan uiteindelijk tot een burn out leiden. Door een burn out zijn mensen lange tijd niet in staat om te werken.

Werkstress is overigens ook niet erg. Werkstress zorgt ervoor dat mensen net een tandje harder werken om bijvoorbeeld een deadline te halen. Of wat meer stress hebben voordat ze een belangrijke deal moeten sluiten. Hierdoor staan mensen op scherp en maken ze minder fouten.

Wat is werkstress?
Een hoge werkdruk kan tot werkstress leiden. De wijze waarop mensen met werkdruk omgaan is debet aan het krijgen van werkstress. Hoge werkstress kan ervoor zorgen dat mensen minder goed in staat zijn om hun werk te doen. Werkstress is een persoonsgebonden toestand. Iemand die veel werkstress ervaart, denkt niet toegerust te zijn om aan zijn omgevingseisen te voldoen.

Sommige mensen ervaren eerder werkstress dan andere mensen. Een klus wat voor een doorgewinterde routenier een klusje is, is voor de nieuwe werknemer (die net gestart is) een hele kluif. Andersom kan het installeren van een nieuw computerprogramma voor de nieuwe werknemer een klusje zijn en voor de routenier een hele klus. Het is de taak voor de manager om de taken en kwaliteiten van mensen goed op elkaar af te stemmen. Ook is het verstandig om bij het samen stellen van teams verschillende mensen en dus kwaliteiten bij elkaar te zetten.

Wie A zegt, moet B zeggen (Type A en Type B mensen)
Over het algemeen kan men het karakter van mensen in twee kampen delen. Type A en Type B mensen. Type A mensen voelen zich druk/gejaagd, gaan altijd de competitie aan, willen alles perfect doen, kunnen zich slecht ontspannen, zijn (positief) agressief, zijn bijna het werk. Type B mensen kunnen goed hun energieniveau inschatten, weten wanneer ze de druk op moeten voeren, zijn rustig. Beide mensen zijn nodig in een bedrijf. Het is de taak van de manager om de goede mensen bij elkaar te zetten, waarbij de A de B stimuleren en de B de A afremmen en tot rust manen.

Oorzaken van stress
Even meer stress hebben kan leiden tot topprestaties. Te lang stress hebben, laat de prestatie afnemen.
Het krijgen van werkstress kent verschillende oorzaken:

  • Niet de grote lijnen kunnen overzien. Niet weten wat de werknemer bijdraagt aan het geheel.
  • Intolerantie.
  • Niet kijken naar andere oplossingen van een probleem.
  • Te gehaast zijn.
  • Geen advies vragen of krijgen!
  • Te veel focus op korte termijn.

Omgaan met stress
De manager kan stress onder werknemers ook reduceren. Dit kan op verschillende manieren. De manager kan reactieve maatregelen nemen. Op het moment dat veel werknemers last van stress hebben, gaat de manager handelen. Ook kan de manager proactief handelen. Proactief handelen kan bestaan uit het vergroten van de weerbaarheid van werknemers. Ook kan de manager de stressoren wegnemen. Het blijkt dat het preventief handelen het meest effectief is om stress te reduceren. Het stressmanagement kent twee stromingen: het tijdmanagement (time management) en het zelfmanagement. Het is de taak van de manager om te kijken welke methode het meest effectief is. Hiervoor moet de manager stressmanagement systematisch aanpakken. Hiervoor moet de manager snel een stressvolle omgeving kunnen signaleren. Vervolgens moet de manager goed de situatie analyseren en een methode bekijken om stress te reduceren. Daarna moet het plan worden uitgevoerd en geëvalueerd worden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Stress en de gevolgen van stress

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

 

Bronnen:

F. Koopmans, S Bosch, Managementvaardigheden in de praktijk, Wolters-Noordhoff 2008