Scriptie schrijven: schrijven van teksten

Schrijven van een scriptie kan erg boeiend, maar ook erg lastig zijn. Schrijven van een scriptie is echter te leren. Je dient wel veel te oefenen. Schrijven wordt makkelijker als je het methodisch en systematisch aanpakt.

Schrijven is constant je tekst corrigeren
Niet iedereen heeft een vlotte pen. Schrijven kan erg tijdrovend zijn. Teksten die u heeft geschreven, zijn vaak niet direct perfect (net zoals deze tekst) en dienen vaak als leidraad voor de uiteindelijke tekst. Als u bovenstaande regels accepteert, zal het schrijven u minder frustreren en uiteindelijk plezier opleveren.

Literatuur en een literatuurlijst aanleggen
Wanneer u bruikbare literatuur heeft gevonden, is het verstandig direct de bron te documenteren. Zo weet u wat u heeft gebruikt en waar het vandaan komt. Tevens is het gebruiken van al bestaande teksten, zonder deze op te nemen in een literatuurlijst strafbaar. U maakt zich dan schuldig aan plagiaat. Zodra u bruikbare teksten vindt, noteer dan de naam van de auteur, jaar van publicatie, titel van het boek of artikel, plaats van uitgifte en naam van de uitgever. De combinatie van auteursnaam en jaartal in uw verwijzing betekent dat u in de literatuurlijst op alfabetische wijze de literatuur opsomt.

Tijdsbesteding
Voor het schrijven van een scriptie dient u ruim de tijd te nemen. Minimaal 15 tot 20 procent van de totale projecttijd gebruikt u om de uiteindelijke scriptie te schrijven. De rest van de tijd gebruikt u voor het zoeken van literatuur, uitvoeren van het onderzoek etc.
Wanneer u in teamverband werkt, is het verstandig om 20 tot 30 procent van de totale projecttijd te reserveren voor het schrijven van de scriptie.

Adviezen voor het schrijven van een scriptie

  • Reserveer voldoende tijd voor het schrijven van een scriptie.
  • Houd rekening met herschrijven.
  • Maak gebruik van hulpmiddelen.
  • Begin gewoon met schrijven, ondanks een mogelijk gebrek aan inspiratie.
  • Documenteer literatuur direct.
  • Maak aantekeningen.
  • Verwijs op de gebruikelijke manier.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.