Scriptie schrijven: literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

In een scriptie, of verslag is het belangrijk om te verwijzen naar gebruikte literatuur. Het kan echter onduidelijk zijn hoe naar literatuur verwezen moet worden en hoe de literatuurlijst opgesteld moet worden. Bekende methoden om een literatuurlijst op te maken zijn de APA- en de Vancouvermethode. Een scriptie bestaat naast een literatuurlijst ook uit een hoofdstuk inleiding, methoden, resultaten, conclusie, discussie en aanbevelingen. Ook bevat een scriptie een samenvatting en bijlagen.

Voordat de vershillende methoden van verwijzen worden toegelicht, is het zeer belangrijk dat alle literatuur die gebruikt wordt bij een scriptie netjes te archiveren. Dit archiveren kan in een apart bestand worden gedaan. Geef in dat bestand ook aan hoe  de relevante literatuur is gevonden. Zo is de literatuur makkelijk terug te vinden. Hou bijvoorbeeld een apart WORD-bestand bij waarin de gevonden literatuur wordt gearchiveerd.

Twee verschillende methoden van verwijzen (APA- en Vancouvermethode)
Er bestaan vele verschillende methoden om te verwijzen. In dit artikel wordt de APA-methode en de Vancouvermethode beschreven.

APA-methode
De APA-methode wordt met name gebruikt in wetenschappelijke psychologietijdschriften. Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze methode dient gebruikte literatuur in de tekst als volgt genoteerd te worden: eerst wordt de achternaam van de auteur en vervolgens het jaartal van publiceren tussen haakjes genoteerd te worden.

Wanneer twee auteurs één publicatie hebben geschreven, worden beide auteurs genoemd. Wanneer drie of meer auteurs één publicatie hebben geschreven, worden bij de eerste verwijzing alle auteurs genoemd. Bij de volgende verwijzing wordt de eerste auteur genoemd, gevolgd door e.a. (en anderen). Wordt in het Engels geschreven, dan wordt de eerste auteur gevolgd door et al.

Wanneer twee auteurs dezelfde achternaam delen, mogen bij uitzondering de voorletters van deze auteurs worden genoemd. Wanneer één auteur meer publicaties in één jaar heeft, wordt het eerste artikel “a” genoemd en het tweede “b”.

Vancouvermethode
Wetenschappelijke tijdschriften op biomedisch gebied gebruiken veelal de Vancouvermethode om te verwijzen naar literatuur. Auteursnamen staan zelden in de tekst van een scriptie waarin gebruik wordt gemaakt van de Vancouvermethode. Om naar literatuut te verwijzen wordt gebruik gemaakt van rangnummers. Aan het eind van de scriptie staat een lijst met literatuur. Elke publicatie wordt voorafgegaan door een cijfer.

Als in de tekst vaker wordt verwezen naar dezelfde publicatie wordt het eerder toegekende nummer gebruikt. In de Vancouvermethode mogen gebruikte tijdschrifttitels worden afgekort. Punten worden in de Vancouvermethode weggelaten. Verder staan jaartallen van publicaties in de literatuurlijst achter de titel van het tijdschrift of achter de uitgever van het boek.

De literatuurlijst van een scriptie, of verslag
In de literatuurlijst hoort alle in de tekst vermelde literatuur te staan. Volgens de APA-methode staan de publicaties in alfabetische volgorde. Volgens de Vancouvermethode staat het eerste aangehaalde artikel bovenaan de literatuurlijst met nummer één.

Bij verwijzing naar een boek, wordt volgens de APA-methode op de volgende manier verwezen:

  • Achternaam auteur.
  • Na een komma de voorletters van genoemde auteur.
  • Jaartal tussen haakjes, gevolgd door een punt.
  • Onderstreepte of gecursiveerde titel van het boek, gevolgd door een dubbele punt.
  • De naam van de uitgever gevolgd door een punt.

Volgens de Vancouvermethode worden alle punten weggelaten en staat het jaartal achter de uitgever van het boek. Een verwijzing naar een artikel lijkt op de verwijzing naar een boek. Bij de verwijzing naar een artikel wordt echter de naam van het tijdschrift onderstreept of gecursiveerd. Verder wordt de uitgever van het tijdschrift niet vermeld.

Er is getracht een kort overzicht te geven hoe een literatuurlijst opgesteld kan worden. Er zijn vele uitzonderingen gegeven op bovenstaande regels. Om de tekst overzichtelijk te houden, is er door de auteur gekozen niet alle uitzonderingen te beschrijven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien (10) manieren om slimmer te worden

5 tips voor een betere concentratie

Multitasken is onzin, zeven tips om efficient te werken

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.