Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

Goede doelen opstellen is een intensieve en actieve taak. Goede doelen stel je vaak niet in een kwartiertje op, maar vraagt veel tijd en energie van je. Goede doelen zijn duidelijk meetbaar, met “ja” of “nee” te beantwoorden, zijn gedetailleerd, dienen opgeschreven te worden en moeten zo objectief mogelijk zijn geformuleerd.

Doelen moeten helder zijn
Duidelijke heldere doelen zijn van groot belang als je een succesvolle carrière wilt hebben, of succesvol wilt zijn op school. Wanneer je geen duidelijke doelen hebt, dan besteed je je tijd aan het bereiken van doelen van andere mensen. Mensen die namelijk wel hebben nagedacht over hun doelen. Duidelijke doelen geven richting aan je carrière en leven. Geen duidelijke richting zorgt voor een doelloze carrière en uiteindelijk het knagende gevoel waarvoor je het eigenlijk allemaal doet. Goede doelen zijn specifiek, helder gedefinieerd en meetbaar. Hebben doelen niet deze eigenschappen, dan geven ze wel enige richting aan je leven, maar worden ze nooit een eindbestemming. Krijg dus voor jezelf duidelijk wat je exact wilt bereiken.

Doelen moeten met “ja” of “nee” te beantwoorden zijn
Doelen moet je zo opstellen dat ze met een duidelijke “ja” of “nee” te beantwoorden zijn. Wees dus zo specifiek mogelijk. Geef exact aan hoeveel geld je wilt verdienen, welke onderdelen van je studie je wilt afronden en met welke cijfers je deze onderdelen wilt afronden.

Doelen moeten gedetailleerd zijn
Probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn als je doelen opstelt. Als het kan neem dan cijfers, tijden en data op in je doelen. Door zo gedetailleerd mogelijk te zijn, zijn je doelen duidelijk meetbaar. Door gedetailleerd te zijn, kun je meten of je wel, of niet je doel hebt behaald. Ook zorgen gedetailleerde doelen voor een zeer duidelijke richting. Goede doelen zijn als het ware een zeer goede routekaart op weg naar succes.

Doelen moeten opgeschreven worden
Schrijf je doelen altijd op. Wanneer je je doelen opschrijft, verbind je je onderbewuste ook echt aan je doel. Een doel wat je niet opschrijft, blijft een fantasie. Wanneer je je doel opschrijft, zorg er dan voor dat je doel positief opschrijft. Schrijf dus niet op wat je niet wilt, maar schrijf op wat je wel wilt.  Goede doelen zijn persoonlijk, in de tegenwoordige tijd geschreven en positief geformuleerd. Schrijf verder je doelen zo op, alsof je ze al hebt bereikt. Schrijf dus niet op: “Ik zal een maandsalaris van 2000 euro verdienen”, maar “Ik verdien een maandsalaris van 2000 euro”. Gebruik tenslotte ook geen vage woorden zoals, waarschijnlijk, zou, misschien, etc…Woorden zoals waarschijnlijk, zou, misschien etc…zenden een boodschap naar je onderbewuste dat je niet echt je doel moet bereiken.

Doelen moeten zo objectief mogelijk zijn
Probeer je doelen zo objectief mogelijk te maken. Zelfs doelen die subjectief zijn, kun je objectiever maken door een 5-puntsschaal voor jezelf te gebruiken, waarbij 1 op de schaal zeer slecht is en 5 op de schaal uitstekend. Geef jezelf een punt op het moment dat je het betreffende doel opschrijft en na een specifieke tijd werken aan het doel geef je jezelf weer een punt op deze 5-puntsschaal. Je kunt nu bijvoorbeeld een punt geven voor je doorzettingsvermogen en over een maand nog een keer.

Doelen opstellen kost tijd en moeite
Doelen opschrijven is niet iets wat je even snel doet. Goede doelen formuleren gebeurd niet automatisch. Goede doelen opschrijven is een intensieve taak. Je moet bewust nadenken over wat je wilt en wanneer je dit wilt. Dit artikel lezen is een goede start om goede doelen te formuleren. Goede doelen formuleren naar je doelen toewerken vraagt om actie van je. Je kunt hele mooie doelen hebben, maar zonder actie op je doelen te ondernemen, blijven je doelen alleen nog maar doelen. Heb je eenmaal je doelen opgeschreven, onderneem dan de actie die nodig is om je doelen te bereiken. Laat je niet uit het veld slaan als het even tegenzit, maar leer juist van falen en pak de draad weer op.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

www.stevepavlina.com