Bescherming tegen financiële onzekerheid en tegenslagen, financieel onafhankelijk worden

Veel mensen denken onterecht dat zij beschermd zijn tegen financiële tegenslagen en dat zij een gegarandeerd pensioen hebben. Zo zou een behoorlijke beleggingsportefeuille op korte termijn het appeltje voor de dorst zijn en wanneer het rendement tegenvalt, is er altijd nog het zekere pensioen of het eigen huis wat opgegeten kan worden. Ook zou een vast contract zekerheid bieden tegen ontslag.

Verschillende financiële onzekerheden worden beschreven. Ook worden verschillende oplossingen geboden om de financiële zekerheid te vergroten. Mogelijke financiële onzekerheden zijn een mogelijk ontslag, het rendement op het pensioen en het uiteindelijke pensioen, waardestijging van het eigen huis en het rendement op aandelen.

Een vast contract biedt geen zekerheid tegen ontslag
Het economische klimaat is niet altijd even goed en zeker en een vast contract in loondienst biedt lang niet altijd zekerheid. Bij een slecht economisch klimaat kan niet elke sector financiële zekerheid blijven bieden. Zo lijdt de bouwnijverheidssector zwaar onder een economische crisis. De gezondheidszorg en onderwijs lijden minder onder een economische crisis. Maar ook in de gezondheidszorg en onderwijs kan bezuinigd worden en dit kan ontslag tot gevolg hebben. Zo gaan er geluiden op om de marktwerking in de gezondheidszorg te vergroten. Dit kan beperken van de loonkosten en dus ontslag tot gevolg hebben.

Hoe zeker is mijn pensioen?
Pensioenfondsen zijn grootbeleggers. Een economische crisis heeft dus fikse gevolgen voor pensioenen. Zo daalt de waarde van aandelen en neemt de rente toe. Beide gevolgen van een economische crisis laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds afnemen. Een daling van de dekkingsgraad heeft minder grote gevolgen voor de mensen die nu pensioen krijgen, maar wel voor de werknemer die aan het begin of het midden van zijn carrière staat. Deze werknemer zal meer pensioenpremie moeten betalen, langer door moeten werken, of een kleiner pensioen en niet de vermeende 70% van het laatst verdiende loon krijgen. Je kunt jezelf hier mogelijk tegen beschermen door zelf te beleggen (nadat je goed geïnformeerd bent) wanneer juist de aandelenkoersen. Je kunt dan aandelen kopen tegen lage prijzen.

Hoe zeker is de waardestijging op mijn huis?
Een economische crisis kan enorme gevolgen hebben voor de waardestijging van een huis. De waarde van een eigen huis kan zelfs dalen. Er gaan geluiden op dat de hypotheekrente-aftrek tot op zekere hoogte op losse schroeven staat. Hierdoor stijgen de woonlasten, kunnen mensen een minder grote hypotheek krijgen en daalt de waarde van huizen. Ook gaan er geluiden op om de waarde van de woning minus de hypotheekschuld over te hevelen van Box 1 naar Box 3. Over de waarde van het huis minus de hypotheekschuld zou dan 1,2% vermogensrendementsheffing betaald moeten worden.

Hoe zeker is de waardestijging van mijn aandelen?
Waardestijging van aandelen moet bekeken worden in harde euro’s en niet in rendementen. Het rendement van aandelen wordt uitgedrukt in procenten. Dit kan misleidend zijn. Hieronder volgt een voorbeeld:

 • In jaar 1 koopt Piet voor 1000 Euro aandelen.
 • In jaar 2 daalt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu 900 Euro waard.
 • In jaar 3 stijgt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu NIET 1000 Euro waard, maar 900 + 10% van 900 Euro = 990 Euro.

Over drie jaren heeft Piet een gemiddeld negatief rendement! Beleggen met een korte beleggingshorizon is dus onverstandig. Zelfs een beleggingshorizon van 10 jaar kan te kort zijn. Bepaalde aandelen die bijvoorbeeld in het jaar 2000 zijn gekocht, zijn in het jaar 2010 minder waard dan in het jaar 2000. Hou de financiële markten goed in de gaten. Laat jezelf niet verleiden tot beleggen wanneer de koersen hoog zijn, maar beleg juist wanneer de koersen laag staan. Investeer ook alleen in aandelen(fondsen) die je goed kent.

Oplossingen tegen financiële onzekerheid
Er zijn verschillende oplossingen tegen financiële onzekerheid:

 • Start op tijd met sparen en spaar voor een deel zeker, bijvoorbeeld op een spaarrekening en spaardeposito of banksparen.
 • Zoek uit wat je krijgt aan ontslagvergoeding (gouden handdruk) bij een mogelijk ontslag.
 • Hou een beleggingshorizon van minimaal 20 jaar aan.
 • Probeer snel een passief inkomen te vergaren.
 • Spreid beleggingen over verschillende sectoren.
 • Beleg nooit in 1 keer het gehele vermogen.
 • Beleg alleen in bedrijven waarvan je iets vanaf weet.
 • Baseer de hypotheek op 1 inkomen. Bij ontslag kan in ieder geval de hypotheek worden betaald.
 • Kies een hypotheekvorm waarbij wordt afgelost.
 • Werk langer door. Elk jaar dat je langer doorwerkt, wordt pensioenpremie betaald en kan het pensioen toenemen. Ook wordt rente verkregen over het pensioen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen