Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Om een groot kapitaal op te bouwen en financiële onafhankelijkheid te ontwikkelen zul je geld opzij moeten zetten (sparen). De leeftijd dat je start met sparen, de tijd dat je kunt sparen, de grootte van het spaarbedrag en het rendement (rente) dat je ontvangt over je spaarbedrag zijn belangrijke factoren die bepalen of je financieel onafhankelijk kunt worden. Tenslotte kan het opbouwen van een passief inkomen een belangrijke factor tot financiële onafhankelijkheid zijn. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hoef je nooit meer te werken voor geld, maar alleen omdat je werken leuk vindt. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hou je meer vrije tijd over. Financiële onafhankelijkheid bereiken en nooit te meer te hoeven werken, lijkt een droombeeld dat nog onmogelijk lijkt, maar iedereen kan financieel onafhankelijk worden.

Financiële onafhankelijkheid betekent dat je niet meer afhankelijk bent van arbeid om in je levensbehoeften te voorzien. Vaak denken mensen dat financiële onafhankelijkheid onbereikbaar is. Dit is echter niet het geval. Door goed na te denken wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn en hoeveel geld je nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, kun je inschatten hoeveel je maandelijks moet sparen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Hieronder worden de effecten van de grootte van het spaarbedrag, de tijd die je hebt om te sparen, de rente en het passieve inkomen op het bereiken van financiële onafhankelijkheid beschreven. Op het einde worden handige tabellen getoond van het gecombineerde effect van alle factoren.

Hoeveel geld is nodig voor financiële onafhankelijkheid?
Mogelijk vraag je je af hoeveel geld nodig is voor financiële onafhankelijkheid en dat je niet meer hoeft te werken. Hier is geen eenduidig antwoord op mogelijk. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, is afhankelijk van je levensstandaard. Hieronder staan verschillende factoren die je financiële onafhankelijkheid beinvloeden:

  • Heb je veel behoefte aan luxe producten, zoals sieraden, dure horloge, nieuwste gadgets?
  • Wil je een nieuwe auto rijden, of is een tweedehandse auto ook goed?
  • Wil je meerdere keren per jaar op vakantie, of juist niet?
  • Heb je langlopende leningen, of juist niet?
  • Heb je kosten die doorlopen wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn? Is bijvoorbeeld je hypotheek grotendeels afgelost, of heb je een huurhuis waarvan de huurkosten alleen maar van zullen stijgen?

Breng dus goed in kaart wat je huidige levensstandaard is en op welke kosten je kunt besparen.
Vervolgens kun je op verschillende manieren financiële onafhankelijk zijn. We nemen even aan dat je financieel afhankelijk bent wanneer je maandelijks 2.500 euro hebt. Mogelijk ligt dit maandbedrag lager of juist hoger voor jouw persoonlijke situatie. Hieronder de verschillende manieren waarmee je financieel onafhankelijk kunt zijn:

Situatie 1: Rentenieren
Een groot vermogen opbouwen waar je vervolgens rente over krijgt. Wanneer je maandelijks 2500 euro nodig hebt, moet je een vermogen hebben van 1.500.000 euro en moet de rentestand 2% zijn (2% van 1.500.000 is 30.000; 30.000 gedeeld door 12 maanden is 2.500 euro).

Situatie 2: Vermogen opmaken
Een groot vermogen opbouwen en dit vervolgens opmaken. Stel je wilt op je 50ste financieel onafhankelijk zijn en je verwacht 80 jaar te worden. Ook heb je weer 2.500 per maand nodig. Jaarlijks is dat 30.000 euro. Voor 30 jaar heb je dan ongeveer 900.000 Euro nodig. Waarschijnlijk heb je minder nodig, omdat je over het opgebouwde bedrag ook rente krijgt.

Situatie 3: Passief inkomen ontvangen
Door blijvend een passief inkomen te ontvangen. Hoef je minder vermogen op te bouwen. Later in dit artikel wordt beschreven wat een passief inkomen is. Het bedrag wat je aan passief inkomen krijgt, kun je minderen op het bedrag wat je jaarlijks aan rente zou moeten ontvangen.

Wanneer je maandelijks in plaats van 2500 euro, maar 1.500 euro nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, heb je om te rentenieren 900.000 euro nodig. Voor situatie 2 heb je 540.000 euro nodig.

Grootte van het spaarbedrag
De grootte van het spaarbedrag is een belangrijke factor in de route naar financiële onafhankelijkheid. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 100 euro spaart tegen 1,5% rente, heb je na 20 jaar een kleine 28.000 euro. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 150 euro spaart tegen 1,5%, heb je na 20 jaar een kleine 42.000 euro.

Het kan lastig zijn om in het begin van je loopbaan al veel te sparen. Vaak zijn de inkomsten in het begin van je loopbaan relatief laag en de uitgaven relatief hoog.  In het begin van je loopbaan moet je mogelijk specifiek gereedschap, een PC en software, een pak etc aanschaffen. Ook koop je vaak in het begin van je loopbaan een eerste huis, wat je met meubels moet inrichten. Ook moet je je uitzet aanschaffen. Probeer op deze uitgaven te anticiperen en mogelijk te verlagen door niet de duurste PC te kopen, mogelijk een tweedehands pak te kopen. Vaak wil de werkgever ook spullen (deels) vergoeden die je voor je werk nodig hebt. Het belangrijkste is dat je niets op afbetaling koopt. De rente op spullen die je op afbetaling aanschaft is erg hoog. Wanneer je spullen op afbetaling koopt, neemt je schuld en niet je vermogen toe!
Zo rond je 40-45ste levensjaar tot het einde van je loopbaan zijn je inkomsten doorgaans het hoogst. Probeer op dat moment je uitgaven ook te beperken. Ga bij jezelf na of alles wat je koopt echt nodig is!

Om de grootte van het spaarbedrag te vergroten kun je enerzijds je inkomsten vergroten en anderzijds je je uitgaven verkleinen. Vaak blijkt het makkelijk om te besparen op je uitgaven. Het kan helpen om wanneer het salaris is gestort al direct 10% van het inkomen op een vaste spaar- of beleggingsrekening te storten. Niet roken, 1 auto de deur uit doen, 1 keer per jaar op vakantie zijn andere acties waarmee je fors kunt besparen.

Tenslotte kun je mogelijk via je werkgever fiscaal aantrekkelijk sparen door mee te doen aan spaarloon. Helaas wordt het spaarloon per 2013 afgeschaft. De overdrachtsbelasting wordt echter ook verlaagd van 6 naar 2%.

Tijd om te sparen, wanneer heb je het geld nodig?
De tijd (jaren) die je hebt om financiële onafhankelijkheid te bereiken speelt een belangrijke rol. Stel je realiseert op je 35ste levensjaar dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks 3575 euro sparen om dit te bereiken. Stel je realiseert al op je 25ste dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks ruim 2200 euro sparen. Dat is nog steeds een maandsalaris wat je zou moeten sparen. Het geeft echter wel aan, dat wanneer je op jongere leeftijd veel geld kunt sparen, dit een belangrijke factor is in het bereiken van je eindvermogen.
Tevens is een rendement van 1,5% erg onrealistisch wanneer je voor langere tijd je geld kunt missen. Het effect van rente op rente (samengestelde interest) wordt hieronder beschreven.

Rendement, wat is de rente die je krijgt over je vermogen?
De rente die je over je vermogen krijgt speelt een zeer belangrijke rol in het bereiken van je eindvermogen. De huidige rentestand (jaar 2010-2011) op een gewone spaarrekening is ongeveer 1,5%. Uit het rekenvoorbeeld van het vorige stukje is pijnlijk duidelijk geworden dat je maandelijkse spaarbedrag erg hoog moet zijn om 1 miljoen euro bij elkaar te sparen. Wanneer je je geld vastzet op een spaardeposito kan de rente oplopen tot 2,5-4,5%.  Bij een rentepercentage van 2,5% moet je 30 jaar lang maandelijks ongeveer 1875 euro sparen. Dit is nog steeds geen rentepercentage waarmee je je eindvermogen van 1 miljoen euro bereikt. Beleggen kan mogelijk een uitkomst bieden. Goede beleggingen bieden doorgaans een rendement van 7-8%. Bij een rentepercentage van 7% moet je 30 jaar lang maandelijks  850 euro sparen. Wanneer het rentepercentage 8% is, is het maandelijkse spaarbedrag 705 euro. Een rentepercentage van 7-8% (inclusief dividend) is zeer goed mogelijk met beleggingen. Wanneer een beleggingsinstantie meer dan 7-8% voorschotelt, moet je zeer op je hoede zijn!

Probeer zo snel mogelijk een financiële buffer van 4 tot 6 maandsalarissen op een reguliere spaarrekening te sparen. Dit is je buffer in geval van nood. Dit spaargeld moet altijd opneembaar zijn. Geld wat je vervolgens elke maand overhoudt, kun je bij voorkeur beleggen. Probeer hier je beleggingen te spreiden. Dus zowel in aandelen, vastgoed, als obligaties etc beleggen. Beleg niet alleen in Nederlandse bedrijven, maar ook in buitenlandse. Verder is een vuistregel om het percentage van je beleggingsportefeuille wat je in obligaties moet beleggen gelijk moet zijn aan je leeftijd. Iemand van 30 jaar moet ongeveer 30% in obligaties beleggen. Obligaties kennen doorgaans minder risico. Let hier wel op staatsobligaties van noodlijdende Europese landen (Griekenland en Ierland) kennen wel degelijk een hoog risico.

Beleg ook alleen geld wat je lange tijd kunt missen en beleg nooit met geleend geld. Zorg ervoor dat je goed weet waar je in belegt. Wanneer je zelf niet de koersen wilt controleren en/of niet in staat bent om veel aandelen en/of obligaties aan te kopen, kun je ook beleggen in een beleggingsfonds. Bij bijna elke bank en verzekeraar kun je beleggen in een beleggingsfonds. Je maandelijkse inleg hoeft hierbij niet gigantisch te zijn. Beleggen in aandelen en obligaties is een van de vele beleggingsvormen. Ook het kopen van vastgoed, sieraden en kunst zijn beleggingsvormen. Zelfs de aankoop van een eigen huis is in zekere zin een belegging.

Zorg ervoor dat je jezelf goed laat informeren, voordat je gaat beleggen!

Kun je een passief inkomen ontwikkelen?
Een passief inkomen is een inkomen waarbij er geen directe relatie meer is tussen arbeid en inkomen. Je hoeft dus niet meer direct tijd en arbeid te verrichten om inkomen te verdienen. Mensen die een boek hebben geschreven of een CD hebben opgenomen, ontvangen over elk verkocht boek of CD inkomen. Het schrijven van een boek of het opnemen van een CD is mogelijk (of mogelijk niet) wat minder voor de hand liggend. Je kunt met het verhuren van een woning, of winkelpand ook passief inkomen genereren. Ook kun je passief inkomen vergaren door het verkopen van een woning of een webwinkel. Verder kun je met schrijven van artikelen voor websites een passief inkomen genereren.

Wanneer je zeker bent van een periodiek inkomen, kun je dat bedrag aftrekken van het bedrag wat je eigenlijk maandelijks nodig hebt bij financiële onafhankelijkheid. Vervolgens weet je hoe groot het eindbedrag voor financiële onafhankelijkheid moet zijn. Wanneer je de looptijd en het rentepercentage weet, kun je het maandbedrag berekenen. Klik hier om te berekenen hoeveel je moet maandelijks moet sparen om je gewenste eindbedrag te bereiken.

Tot slot
Wanneer je wilt weten na hoeveel tijd je spaarbedrag bij een gegeven rente is verdubbeld, moet je 72 delen door het betreffende rentepercentage. Wanneer je 2% rente krijgt, duurt het dus (72/2=)36 jaar wanneer je spaarbedrag is verdubbeld. Bij een rente van 6% duurt het twaalf jaar voordat je spaarbedrag is verdubbeld.

Het moge duidelijk zijn dat op tijd starten met sparen tegen een redelijke rente op den duur een behoorlijk eindbedrag kan opleveren. Daarbij is het belangrijk dat met name in het begin van de looptijd grote bedragen sparen en op het einde langer doorsparen een groot effect heeft op het uiteindelijke spaarbedrag.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.asnbank.nl
M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam

Externe link:

Bouw extra inkomen op door een beleggingsrekening te openen