De beleggingshypotheek, voordelen en nadelen

De beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Gedurende de looptijd lost u niets af op de hypotheek. Het principe van een beleggingshypotheek lijkt op het principe van een spaarhypotheek. Alleen betaalt u geen premie waarin u in een kapitaalverzekering met gegarandeerd rendement en eindkapitaal spaart. U betaalt juist premie in een beleggingsverzekering. U bouwt juist vermogen op door te beleggen. Op het einde van de looptijd genoeg geld om de hypothecaire lening te betalen.

Opbouw beleggingshypotheek
Bij het afsluiten van een beleggingshypotheek wordt eerst uw beleggersrisicoprofiel en beleggingsstrategie bepaald. Over de hypotheek betaalt u rente. Deze rente is voor een maximale periode van 30 jaar aftrekbaar. Wanneer u aan het einde van de looptijd met een restschuld zit, is deze niet aftrekbaar. Verder betaalt u premie in kapitaalverzekering waarin (afhankelijk van uw risicoprofiel en strategie) belegd wordt in aandelen, obligaties etc. Vraag duidelijk na wat er met uw premie wordt gedaan. Gaat er een percentage van de premie richting administratiekosten? Vraag na hoeveel dit is. Straks heeft u een woekerpolis. Gedurende de looptijd kunt u wisselen van profiel. Tegen het einde van de looptijd kunt u wisselen van beleggingsportefeuille om het risico op een niet dekkend eindkapitaal te beperken. Een rendement van 8% is gangbaar bij een beleggingshypotheek. Dit resultaat is echter niet gegarandeerd. Verder kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze verzekering keert uit bij overlijden. Het bedrag wat uitgekeerd moet worden, kunt u zelf bepalen. Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. De hoogte van de lening en de waarde van de woning kunnen echter wel een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen.

Voordelen van een beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek kent een aantal voordelen. U heeft gedurende de looptijd een maximale hypotheekrente-aftrek, omdat u niets aflost op de hypotheek. Sinds 2012 mag echter 50% van de hypotheek bestaan uit een aflossingsvrije hypotheek. U kunt tussentijds van beleggingsprofiel wisselen om het eindkapitaal zekerder te stellen. Verder blijven de maandlasten gedurende de looptijd gelijk, terwijl door inflatie uw inkomen stijgt. U kunt ervoor kiezen om tussentijds koerswinsten op te nemen.

Nadelen van een beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek kent echter ook een aantal nadelen. Een overlijdensrisicoverzekering kan verplicht zijn. Het opgebouwde kapitaal in de kapitaalverzekering kan niet in Box 1 worden gebruikt. U heeft geen zekerheid over het eindkapitaal. Hiermee moet u echt rekening mee houden! Tussentijds en voortijdig aflossen is vaak niet mogelijk. Tussentijds beëindigen kan grote gevolgen hebben.

Voor wie is een beleggingshypotheek geschikt?
U profiteert van maximale hypotheekrente-aftrek. U bent echter niet zeker van een eindkapitaal wat de hypotheek kan dekken. Hier moet u rekening mee houden bij het afsluiten van de hypotheekvorm. Het kan echter ook zijn dat het eindkapitaal groter is dan de hypothecaire lening. Sinds 2012 mag een nieuw afgesloten hypotheek maximaal voor de helft uit een beleggingshypotheek bestaan. De andere helft van de hypotheek moet uit een lineaire, of annuïteitenhypotheek bestaan.

Heb ik een woekerpolis?
Zorg dat u goed op de hoogte bent van uw beleggingsconstructie. Verzeker uzelf ervan dat er niet teveel kosten richting vage posten gaan, maar dat het grootste deel van uw betalingen daadwerkelijk worden belegd. Wilt u weten of uw beleggingshypotheek een woekerpolis is, doe dan de woekerpolis check.

Naast de beleggingshypotheek bestaan ook nog de annuïteiten- en lineaire hypotheek, de hybride hypotheek en de spaarhypotheek. Elk van deze hypotheekvormen heeft bepaalde voor- en nadelen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Sparen, of extra aflossen op de hypotheek

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Bronnen:

http://www.voorbeginners.info/hypotheek/beleggingshypotheek.htm
http://www.snsbank.nl/particulier/hypotheken/aflossingsvormen/beleggingshypotheken/beleggingsrekening-hypotheek.html
http://hypotheek.geld-gids.nl/beleggingshypotheek.html