Category Archives: Sparen, besparen en beleggen

Wat is banksparen? Waarom banksparen?

Sinds januari 2008 kunnen consumenten banksparen. Bij banksparen spaart u fiscaal aantrekkelijk op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat u spaart. Banksparen is niet alleen geschikt om later het pensioen mee aan te vullen, maar is ook een zeer goed middel om de hypotheek mee af te lossen. Verder kan banksparen worden ingezet bij een ontslagvergoeding en om te sparen voor een uitvaart. Wanneer er sprake is van een pensioengat (pensioentekort), dan mag u dit pensioentekort belastingvrij aanzuiveren met banksparen. Ook kan banksparen worden aangewend om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek. Verder kan banksparen wordt gebruikt bij een ontslagvergoeding (gouden handdruk) en fiscaal aantrekkelijk sparen voor een uitvaart.

Wat is banksparen?

Bij banksparen spaart u fiscaal aantrekkelijk op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat u spaart. Banksparen is niet alleen geschikt om later het pensioen mee aan te vullen, maar is ook een zeer goed middel om de hypotheek mee af te lossen. Verder kan banksparen worden ingezet bij een ontslagvergoeding en om te sparen voor een uitvaart. Alle toepassingen van banksparen worden toegelicht. Banksparen lijkt erg veel op verzekeringslijfrente. Bij een verzekeringslijfrente bestaat echter de kans dat er een groot gedeelte van de inleg niet gespaard wordt, maar wordt besteed aan vage kosten. Hierdoor kan er relatief weinig worden gespaard. Bij banksparen wordt de hele inleg gespaard. Op banksparen is ook het depositogarantiestelsel van kracht.

Banksparen voor pensioen (lijfrentevoorziening)

Wanneer er sprake is van een pensioengat (pensioentekort), dan mag u dit pensioentekort belastingvrij aanzuiveren met banksparen. Het jaarlijkse pensioentekort wordt jaarruimte genoemd. Ook betaalt u over het opgebouwde kapitaal geen vermogensrendementsheffing (1,2%). Op het moment dat u gepensioneerd bent, kan ervoor gekozen worden om jaarlijks, of maandelijks een deel van het opgebouwde spaarbedrag uit te laten keren. Wanneer u gepensioneerd bent, moet u echter wel belasting betalen over het uitgekeerde spaarbedrag. Het belastingtarief waarin u valt, wanneer u gepensioneerd bent, is echter een stuk lager, dan het belastingtarief voor de pensioengerechtigde leeftijd.

Spaarrekening eigen woning (SEW)

Sinds januari 2008 kunnen consumenten banksparen. Vaak wordt banksparen ingezet om een pensioengat te dichten. Ook kan banksparen worden aangewend om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek. De bankspaarhypotheek lijkt op de spaarhypotheek. Bij een bankspaarhypotheek hoeft echter geen overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Er wordt echter wel aangeraden om een overlijdensriscoverzekering bij een verzekeraar af te sluiten.

Bij een bankspaarhypotheek (SEW) kan gebruik worden gemaakt van belastingvoordeel in de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling betekent dat minimaal 15 tot 20 jaren belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Dit betekent dat over het opgebouwde vermogen geen belasting betaald hoeft te worden. Over het vermogen hoeft geen 1,2% vermogensrendementsheffing betaald te worden. Ook hoeft deels over de aflossing van de hypotheekschuld geen belasting betaald worden. Voor een looptijd van 15 jaar geldt in 2010 een aflossingsvrij eindkapitaal van 34.100 Euro (2011 34.300 Euro). Voor een looptijd van 20 jaar geldt een eindkapitaal van 150.500 Euro (2011 151.000 Euro). Een belangrijke voorwaarde is wel dat degene die aflost de woning bezit. Verder mag de hoogste inleg niet tien keer zo groot zijn als de kleinste inleg.

Gouden handdruk (ontslagvergoeding) en banksparen

Er zijn verschillende manieren om een ontslagvergoeding uit te laten keren. Zo kunt u ervoor kiezen om een gouden handdruk direct uit te laten keren, uitgesteld uit laten keren, of onderbrengen in een stamrecht. Sinds 2010 is het echter ook mogelijk om banksparen aan te wenden om uw ontslagvergoeding onder te brengen. Wanneer u uw ontslagvergoeding onderbrengt op een bankspaarrekening kunt u ook direct uit laten keren, of het uitgesteld laten uitkeren. Een gouden handdruk onderbrengen op een bankspaarrekening heeft een aantal voordelen. Zo spaart u tegen een aantrekkelijke rente. U bent verder geen vermogenrendementsheffing verschuldigd. De gehele ontslagvergoeding wordt bruto overgemaakt en u krijgt dus ook rente over het gehele bruto bedrag. U betaalt pas belasting wanneer u laat keren. Tenslotte blijft u uw recht behouden op hypotheekrenteaftrek.

Uitvaart en banksparen

Banksparen voor een uitvaart wordt nog niet veel aangeboden. Net als voor uw hypotheek en pensioen kunt u ook banksparen voor uw uitvaart. U spaart dan eveneens op een geblokkeerde rekening die uitkeert op het moment dat u overlijdt. De eerste € 6589,- die u spaart, zijn vrijgesteld van belasting in box 3.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Waarom en hoe beleggen in vastgoed?

 

 

Wat is jouw inkomen? Inkomen verhogen

Inkomen kun je op verschillende manieren verdienen. We kennen het actieve en passieve inkomen en inkomen het uit investeringen uit beleggingen. Bij het actieve inkomen kennen we het werken in loondienst, of hetzelfde werk doen vanuit een eigen onderneming, bijvoorbeeld als freelancer. Bij het actieve inkomen ruil je je tijd tegen geld (salaris). Wil je meer salaris hebben, dan moet je meer tijd inruilen en/of meer geld krijgen voor diezelfde tijd. Bij het passieve inkomen doe je eenmalig een grote investering van tijd om een systeem of project op te zetten wat daarna geld voor je blijft verdienen. Naast het actieve en passieve inkomen kun je ook inkomen verdienen met investeringen zoals beleggingen. Door uit verschillende inkomstenbronnen je inkomen te verdienen, spreid je je risico. Ook hou je op termijn meer vrije tijd over wanneer je niet meer je tijd hoeft te ruilen voor geld.

Actief inkomen en meer inkomen
Bij het actieve inkomen ruil je je tijd en arbeid voor geld. Wanneer je meer tijd en arbeid levert, neemt je inkomen toe. Ook wanneer je uurtarief hoger wordt, neemt je inkomen toe. Wanneer je echter minder tijd en arbeid levert en/of je uurtarief daalt, neemt je inkomen af. Het actieve inkomen is een inkomen wat een constante investering van je tijd vraagt. Je inkomen stopt, zodra je stopt met werken (geen tijd meer investeert). Binnen het actieve inkomen zijn het werken in loondienst en het werken als freelancer/ZZP’er te onderscheiden.
In loondienst werken. Het werken in loondienst is de meest gangbare manier waarmee mensen inkomen verdienen. Het werken in loondienst wordt vaak voor een werkgever gedaan. De werkgever kan in zekere zin gezien worden als opdrachtgever. De werkgever geeft opdracht om bepaalde arbeid te verrichten. Voor de verrichte arbeid en geleverde tijd, krijg je vervolgens een vast inkomen. Ook geeft de werkgever je naast een vast inkomen ook sociale zekerheid (AOW, WW, pensioen etc…). Deze sociale zekerheid wordt door je werkgever geregeld en aangeboden. Het grote risico van werken voor één werkgever is dat je geheel afhankelijk van je werkgever bent van inkomen uit geleverde arbeid. Wanneer je werkgever geen arbeid meer voor je heeft, is er het risico dat je wordt ontslagen. De producten en/of diensten die je met je geleverde arbeid produceert, verkoopt je werkgever met winst. Van deze winst zie je als werknemer weinig, of niets terug.
Als freelancer/ZZP’er werken. Werk je als freelancer, dan ruil je ook je tijd tegen arbeid. Als freelancer moet je ook zelf zorgdragen voor je sociale zekerheid. Daarnaast ben je als freelancer niet afhankelijk van één opdrachtgever, maar van meerdere opdrachtgevers. Heeft één opdrachtgever geen opdrachten voor je, dan hebben andere opdrachtgevers wel een opdracht voor je. Dit is een groot voordeel van het werken als freelancer, want zo ben je niet afhankelijk van één werkgever. Ook hou je de winst die je arbeid oplevert zelf en hoef je deze niet af te dragen.

Passief inkomen en meer inkomen
Een passief inkomen is een inkomen wat je opbouwt door eenmalig veel tijd te investeren in een project wat daarna geld voor je blijft verdienen. Natuurlijk moet je vaak nadat het project loopt nog tijd investeren in het project voor onderhoud en updates. Deze hoeveelheid tijd staat echter in schril contrast met de inkomsten die het project voor je verdient. Voorbeelden en mogelijkheden waarmee je een passief inkomen kunt opbouwen zijn:

 • Het opknappen en verhuren van een kamer
 • Het aankopen en verhuren van een appartement
 • Het maken van mooie foto’s en/of gedichten en deze aanbieden via een website
 • Het opzetten van een webwinkel
 • Het schrijven van een boek, ebook of artikelen voor het internet
 • Het maken van muziek en hier royalties over ontvangen
 • Het opzetten van een drukbezochte website

Een groot voordeel van een passief inkomen is dat inkomsten doorlopen terwijl je relatief weinig tijd meer investeert. Om in deze situatie te komen moet je echter aanvankelijk wel veel tijd en energie investeren, terwijl je nog niets verdient. Ook ontwikkelt een passief inkomen zich doorgaans zeer gestaag. Het is niet zo dat je binnen een paar maanden kunt leven van een passief inkomen. Wanneer je echter tijd en energie blijft investeren, kan een passief inkomen zich ontwikkelen tot een behoorlijke aanvulling of zelfs vervanging van een gedeelte of gehele maandsalaris.

Beleggingen en meer inkomen
Naast een actief en passief inkomen kun je ook inkomen onttrekken aan investeringen in beleggingen. Investeringen in beleggingen zijn in zekere zin ook vormen van een passief inkomen. Voorbeelden van investeringen en beleggingen zijn bijvoorbeeld:

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Vastgoed
 • Kunst

Doorgaans stel je op basis van je beleggingshorizon en –profiel je beleggingsportefeuille samen en stort je periodiek een bepaald bedrag. Op het einde van je beleggingshorizon heb je hopelijk het gewenste bedrag ontwikkelt. Investeringen en beleggingen hebben als risico dat je een gedeelte of zelfs je gehele vermogen kunt verliezen. Dit risico kun je echter beperken door een ruime beleggingshorizon en door je beleggingen te spreiden. Door op relatief jonge leeftijd te starten met investeringen en beleggingen kun je met een relatief laag risico een fors vermogen opbouwen en sneller financiële onafhankelijkheid bereiken. Klik hier om een beleggingsrekening te openen.

Voordeel van meerdere inkomensbronnen
Het grote voordeel van meerdere inkomensbronnen is dat je niet afhankelijk bent van één inkomensbron. Wanneer één inkomensbron het slecht doet, kun je het verlies opvangen met de andere inkomensbronnen. Stel je wordt ontslagen, dan kun je het verlies (gedeeltelijk) opvangen met de andere inkomensstromen. Ook zorgen meerder inkomensbronnen voor meer vrijheid. Als je geld kunt verdienen met een passief inkomen en met een gedeelte van je investeringen, dan kun je meer dingen doen die je echt leuk vindt!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Waarom gespreid beleggen? Het nut van gespreid beleggen

Waarom ben ik arm en hoe word ik rijk?

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Gevolgen van een BKR-registratie

Het BKR te Tiel registreert welke kredieten iemand heeft, of de laatste 5 jaren heeft gehad. Iedereen met een persoonlijke lening en/of doorlopend krediet staat geregistreerd. Ook mensen met een abonnement voor een GSM staan geregistreerd. Een registratie is dus niet per definitie negatief! Maar wat zijn nu precies de gevolgen van een BKR-registratie en kun je nog wel een hypotheek krijgen?

Doel BKR
Het BKR voorkomt dat mensen te veel lenen. Het BKR zorgt er dus voor dat mensen hun aflossing voor hun lening kunnen betalen en niet in de penarie komen. Bij BKR aangesloten organisaties kunnen informatie inwinnen over de leningen van een persoon die iemand heeft of de laatste 5 jaar heeft beëindigd. De betreffende organisatie kan op basis hiervan beslissen of het de persoon in kwestie wel of geen krediet verstrekt. Kredietverleners (bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers) zijn verplicht te informeren naar de financiële situatie, voordat over wordt gegaan tot het verstrekken van een lening. Iemand staat bij het BKR geregistreerd wanneer men een krediet tussen de 500 en 125000 Euro heeft. Dit is dus vrijwel iedereen. Wanneer men bijvoorbeeld meer dan 500 Euro negatief saldo op je bankrekening mag hebben, sta je geregistreerd. Het zijn dus niet alleen mensen die betalingsproblemen hebben die geregistreerd staan. Een hypotheek staat pas bij het BKR geregistreerd wanneer een hypothecaire termijn meer dan 120 dagen niet is geregistreerd, of wanneer andere betalingsverplichtingen niet worden nagekomen.

Hypotheek en BKR
Het BKR kent verschillende coderingen van betalingsachterstanden:

 • BKR-A1: de A1-registratie betekent dat er een betalingsachterstand is geweest, maar dat hiervoor een betalingsregeling is getroffen. Sommige banken zijn huiverig om in deze gevallen een hypotheek te verstrekken. Het is echter mogelijk om een kredietlening in uw hypotheek op te nemen, waardoor er een gunstiger rentetarief over de kredietlening ontstaat.
 • BKR-A2: de A2-registratie betekent dat de schuldeiser beslag kan leggen op uw bezittingen, omdat betalingsverplichtingen niet nagekomen zijn. Zelfs bij deze registratie kunt u nog een hypotheek krijgen.
 • BKR-A3: bij deze registratie is er 250Euro of meer van de schuld kwijtgescholden, omdat betalingsverplichtingen niet nagekomen konden worden.
 • BKR-A4: bij deze registratie is de persoon in kwestie niet te vinden. Het moge duidelijk zijn dat er dan geen hypotheek wordt verstrekt.

Een BKR-registratie kan buiten iemands schuld ontstaan zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw partner buiten uw weten meer uitgeeft en er hierdoor betalingsachterstand ontstaat. Of wanneer u door een reorganisatie ontslagen bent en u tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen kon voldoen. Als u een hypotheek wilt, is belangrijk om de mogelijk hypotheekverstrekker volledig inzicht te geven in uw situatie.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2016

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Bronnen:

www.jurofoon.nl
www.registratie-hypotheek.nl

 

Wat zijn aandelen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Met een aandeel bezit je een deel van een bedrijf. Het aandeel zoals wij dat kennen bestaat sinds 1606. Het rendement van een aandeel ligt gemiddeld tussen de 6 en 7%. Dit is echter wel over een lange tijd gemeten. In de AEX-index zijn de 25 belangrijkste aandelen opgenomen. De rentestand heeft behoorlijk wat invloed op de aandelenmarkt. Tenslotte kent beleggen in aandelen voordelen en nadelen.

Geschiedenis van het aandeel
In 1606 werden in Amsterdam door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) aandelen uitgegeven. Deze aandelen werden uitgegeven om de activiteiten van de VOC te financieren. De winst die de VOC maakte, werd door de VOC niet uitgekeerd in geld, maar in natura als deel van de opbrengst.

Rendement van een aandeel
Jeremy Siegel een autoriteit op het gebied van financiën heeft het gemiddelde rendement van aandelen over een zeer lange tijd (200 jaar) berekend. Het gemiddelde rendement van aandelen na correctie van de inflatie over deze periode is ongeveer 6,8% per jaar. Het laagste rendement van aandelen over een periode van 1 jaar is minus 38,6%. Dat betekent dat het aandeel in 1 jaar 38,6% minder waard is geworden. Over een periode van 12 maanden presteren aandelen echter in 6 van de 10 gevallen beter dan obligaties. Wanneer we kijken naar een periode van 20 jaar, dan presteren aandelen in 95% van de gevallen beter dan obligaties. Klik hier om meer te lezen over het rendement van aandelen over verschillende perioden. Klik hier om een beleggingsrekening te openen. Bovenstaande cijfers geven echter geen zekerheid voor de toekomst. Realiseer je echter wel dat hoe langer je je geld kunt missen, des te beter het rendement van 6,8% per jaar een indicatie geeft voor de toekomst.

Wat is de AEX?
De AEX-index is een belangrijke graadmeter van de Nederlandse beurs. In de AEX-index zijn de 25 belangrijkste aandelen opgenomen. Elk aandeel kent een bepaald gewicht dat meeweegt in de stand van de AEX. Zo weegt het aandeel van Koninklijke Olie (Royal Dutch Shell) voor ruim 15% en het aandeel Philips voor ruim 6,5% mee in de stand van de AEX. Op 4 maart 1983 is de AEX ingesteld en heette toen European Options Exchange EOE) en bestond uit 13 aandelen. Het punt van de AEX werd toen op een fictieve 100 gesteld. Via een broker kun je onder andere beleggen in aandelen van de AEX.

Effect van een hoge rente op de waarde van aandelen
Een hoge rentestand kan nadelig zijn voor beleggers in aandelen (en obligaties). Een hoge rentestand is om verschillende redenen ongunstig voor beleggen in aandelen. Wanneer de rentestand stijgt, wordt het voor bedrijven ongunstig om te lenen. Bedrijven (die aandelen uitgeven) zullen minder geld lenen om te investeren. Wanneer bedrijven minder investeren, neemt de groei van bedrijven af en neemt ook de winst af die bedrijven maken. Hierdoor neemt de waarde van aandelen van dat bedrijf ook af.

Consumenten lenen vaak ook geld, om vervolgens met dat geld aankopen te doen. Wanneer de rentestand stijgt zullen ook consumenten minder geld lenen. Hierdoor worden minder aankopen gedaan en neemt de productie van bedrijven af. Bedrijven verkopen minder en maken mogelijk minder winst. Hierdoor neemt de waarde van aandelen van dat bedrijf af.

Tenslotte, wanneer de rentestand hoger is, is het gunstiger om geld op een spaarrekening te zetten. Enerzijds omdat een spaarrekening minder risico kent en de rente op een spaarrekening ook stijgt, anderzijds omdat aandelen minder waard zijn. De vraag naar aandelen neemt zo verder af en de waarde van de aandelen daalt hierdoor.

Mogelijk kan het bovenstaande scenario ook juist kansen bieden voor de belegger. De waarde van aandelen zal namelijk dalen wanneer de rentestand hoog is. De belegger kan op dat moment meer aandelen kopen, voor een bepaald bedrag. Wanneer vervolgens de aandelen meer waard worden, neemt de belegger in aandelen zijn winst.

Voordelen en nadelen van beleggen in aandelen
Beleggen in aandelen kent zowel voordelen als nadelen. Eerst worden de voordelen van beleggen in aandelen beschreven. Vervolgens worden de nadelen van beleggen in aandelen beschreven.

Voordelen van beleggen in aandelen

 • Over lange termijn kunnen behoorlijk hoge rendementen behalen. Resultaten behaald in verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst.
 • Je vermogen neemt niet alleen toe doordat de aandelen meer waard worden, maar ook doordat het bedrijf dividend uitkeert aan de aandeelhouders.
 • Alle aandeelhouders hebben recht van spreken (zeggenschap) op de aandeelhoudersvergadering.

Nadelen van beleggen in aandelen

 • Je moet je goed verdiepen in het bedrijf waarin je wilt investeren. Dit betekent dat je financiële bijsluiters, jaarverslagen etc moet doorlezen, voordat je gaat beleggen. Dit kun je deels ondervangen door te beleggen in beleggingsfondsen. Laat je echter nog steeds goed voorlichten!
 • Let goed op de aan- en verkoopkosten van aandelen. Wanneer de aan- en verkoopkosten 1,5% van het totale aan- en verkoopbedrag. Dat betekent dat minimaal 1,5% winst gemaakt worden om geen verlies te lijden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Waarom en hoe beleggen in vastgoed?

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
www.aandelen.org/geschiedenis/
www.belegger.nl
www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien
www.morningstar.nl/nl/news/article
www.mistermoney.nl/voordelen-en-nadelen-van-aandelen

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Geldzaken: breng orde in geldzaken

Orde brengen in geldzaken is belangrijk. Wanneer er orde is in de geldzaken, kan er geanticipeerd worden op belangrijke financiële gebeurtenissen. Ook het vaststellen van financiële doelstellingen kan pas starten wanneer er financiële orde is. Geldzaken bestaan uit een aantal onderdelen: energie, belasting, huis, auto, apparatuur, lidmaatschappen/abonnementen, (zorg)verzekeringen, bankzaken, pensioen en werk. Voordat orde aangebracht wordt in  geldzaken is het handig om een aantal mappen aan te schaffen. Schrijf op elke map een aspect van de geldzaken zoals hierboven genoemd. In de alinea’s hieronder wordt elk onderdeel kort besproken.

Energie en water (gas, water en electriciteit)
Bekijk welke contracten lopen bij elke aanbieder van energie. Belangrijke aspecten van contracten van energie-aanbieders is het soort contract; een vast contract met jaarlijks een vast tarief, waar ondanks hoge of lage energieprijzen het tarief hetzelfde blijft. Bekijk ook of gas, water en licht bij 1 aanbieder zijn ondergebracht, of bij meerdere aanbieders. Het kan wellicht goedkoper zijn om bij 1 aanbieder alles onder te brengen. Bekijk bij de energiekosten waar wellicht bespaard kan worden, door bijvoorbeeld tochtstrips, spaarlampen, apparatuur echt uit zetten, isolatieglas, een HR-ketel etc.

Belasting
Het belastingjaar eindigt op 31-12. Probeer gegevens voor de belasting al voor die tijd te verzamelen. Gegevens voor de belasting zijn:

 • Loonstrookjes
 • Bank-, spaar- en beleggingsrekeningtegoeden op 31-12 (einde van het jaar)
 • Bezittingen en schulden
 • Zorg-, huur-, en kindertoeslag
 • Betaalde dividendbelasting
 • WOZ-waarde
 • Betaalde hypotheekrente
 • Betaalde erfpacht
 • Andere aftrekposten

Breng elke belastingjaar onder een nieuw tabblad in de map.

Huis, hypotheek en onderhoud
Bij een eigen huis hoort vaak een hypotheek. Bekijk wat de hypotheekrente is en wanneer de rentevaste periode afloopt. Kijk voor die tijd al uit naar wellicht een lagere rente. Een ander aspect van een eigen huis is het onderhoud. Voor onderhoud moet geld worden gereserveerd. Anticipeer op grote klussen op tijd.

Auto, brandstof, onderhoud, verzekering en afschrijving
Een auto kost veel geld. Niet alleen het onderhoud en brandstof kosten veel geld. Ook voor de afschrijving moet geld worden gereserveerd. Start direct met sparen voor een nieuwe auto wanneer er een nieuwe auto is gekocht.

Apparatuur
Bij apparatuur valt te denken aan PC, wasmachine, magnetron, droger, vaatwasser, spelcomputer, televisie, DVD-speler. Ook apparatuur slijt. Het is dus aan te raden om ook voor apparatuur afschrijving te rekenen en geld op zij te zetten. Geld lenen om apparatuur aan te schaffen is sterk af te raden.

Lidmaatschappen en abonnementen
Bij lidmaatschappen en abonnementen is het aan te raden tot wanneer een abonnement loopt, tot wanneer de opzegtermijn loopt en of het abonnement stilzwijgend doorloopt. Bij abonnementen valt niet alleen te denken aan een abonnement op een tijdschrift, maar ook een abonnement bij een sportschool. Bekijk welke van de abonnementen echt nodig zijn. Een belangrijk abonnement is het mobiele telefoonabonnement en de abonnementen op televisie en internet. Bekijk wat hierin echt noodzakelijk is. Een SIM-only abonnement scheelt vaak al de helft in telefoonkosten.

Zorgverzekering en verzekeringen
Bekijk bij de zorgverzekering welke dekking echt nodig is. Wanneer er sprake is van een goede algemene gezondheid is wellicht extra verzekeren voor de fysiotherapeut niet nodig. Ook bij overige verzekeringen is het aan te raden deze kritisch te bekijken en te beoordelen welke verzekeringen echt nodig. Wellicht kan het geld dat anders aan premie wordt uitgegeven nu worden gespaard. Bekijk ook goed waartegen de verzekering verzekerd.

Bankzaken, lopende rekening, spaarrekening en beleggingen
Onder bankzaken vallen alle rekeningen, zoals lopende rekening, spaarrekening en beleggingsrekening. Stop alle bankafschriften in de map. Controleer de bankafschriften op vreemde afschrijvingen. Bekijk bij de spaarrekening wat het rentetarief is en of het rentetarief bij andere banken gunstiger is. Wanneer het geld langere tijd gemist kan worden, kan het geld ondergebracht worden op een spaardeposito. Op een spaardeposito is het rentetarief gunstiger.

Pensioen
Verzamel alle pensioenoverzichten. Bekijk of er sprake is van een pensioengat. Kijk wat de effecten zijn van eerder stoppen met werken of langer doorgaan met werken. Wanneer er de wens is om eerder te stoppen met werken moeten hiervoor tijdig maatregelen genomen worden.

Werk
Verzamel hier alle loonstrookjes, contracten en jaaroverzichten. Wellicht is er niet alleen een beloning in geld, maar ook in de vorm van een lease-auto, of telefoon en PC van de zaak. Verzamel ook hier informatie over.

Samengevat
Breng elk aspect van de geldzaken onder in een map. Bekijk waar wellicht waar bespaard kan worden, of met welke grote uitgaven rekening moet worden gehouden. Hou de mappen minimaal 1 keer per maand goed bij. Zet belangrijke data, zoals bijvoorbeeld het aflopen van een abonnement op of in de agenda.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

R. van der Heijden (2011), 101 slimme geldtips, Consumentenbond

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

Verminderen van schulden

Tegenwoordig kun je de televisie niet meer aanzetten of er is wel een reclame aan de gang over leningen. Bij de één wordt beweerd dat er nog minder rente betaald hoeft te worden dan bij de ander. En de filmpjes laten allemaal zien hoe makkelijk het is om een lening af te sluiten. En in de filmpjes wordt ook om het minste of geringste een lening afgesloten. Schulden heeft iedereen wel, is het geen kredietlening dan is het wel een hypotheek. Dit artikel gaat over het verminderen kredietleningen.

Soorten schulden
Ten eerste worden de verschillende vormen van schulden beschreven. Je hebt schulden die men ceëert door het nemen van een hypotheek maar je hebt ook zogenaamde consumptieve schulden. Consumptieve schulden zijn schulden die ontstaan door leningen die afgesloten worden om spullen te kopen die niet echt nodig zijn. Spullen die worden aangeschaft om meer luxe te creeeren. Deze spullen worden na aanschaf vaak alleen maar minder waard. Tegenwoordig gebeurt het heel snel dat mensen consumptieve schulden krijgen. Bijna alles kun je tegenwoordig op krediet kopen ook al sluit dit helemaal niet aan op onze financiële mogelijkheden. En vaak is het ook zo dat deze kredietleningen mooier lijken dan ze daadwerkelijk zijn.

Consumptieve schulden
Het is niet verstandig om consumptieve schulden te hebben om diverse redenen. Hieronder volgt een overzicht waarom niet:

 • Het geld wat je uitgeeft, is geld wat je nog moet verdienen. Hopelijk gebeurt dit ook, gebeurt dit echter niet dan heb je een probleem want dan kun je de lening niet meer aflossen.
 • Het geld wat je leent, kun je niet sparen. Er moet ook nog rente over het geleende bedrag betaald worden terwijl je anders rente gekregen zou hebben over het geld wat je had kunnen sparen.
 • Door een lening af te sluiten voor spullen die je eigenlijk niet echt nodig hebt, veroorloof je jezelf alles direct. Je neemt hiermee de kans weg om jezelf ergens mee ‘te belonen’.
 • Bij het afsluiten van een lening voor spullen die je niet echt nodig hebt, weet je ergens in je achterhoofd wel dat je eigenlijk niet goed met je geld om gaat. Hierdoor kun je onzeker worden en daar kan je eigenwaarde onder lijden.
 • Wanneer je een kredietlening afsluit doe je het tegenovergestelde van het opbouwen van een kapitaal.

Het is dus niet verstandig om consumptieve schulden te hebben. Het is daarom belangrijk deze schulden te voorkomen. Denk daarom altijd goed na voordat je iets koopt. Heb je het wel echt nodig? Het is absoluut niet verstandig spullen te kopen die je op dat moment niet nodig hebt terwijl je er geen geld voor hebt op het moment dat je ze aan wilt schaffen. Ook met de huidige [B]kredietcrisis[/B] is het niet verstandig om schulden te hebben.

Verminderen van schulden
Wanneer mensen schulden hebben, denken ze vaak dat ze deze schulden zo snel mogelijk afgelost moeten lossen. Pas wanneer ze al hun schuld afgelost hebben, denken ze weer te kunnen gaan sparen. Vaak is het echter zo dat deze mensen wanneer ze weer op ‘nul’ staat weer opnieuw gaat lenen. Op deze manier komen ze nooit van hun schulden af. Een manier om je schulden te verminderen kan daarom zijn om tegelijk te sparen en je lening af te lossen. Daar bestaat een regel voor, de 50/50-regel. Hierbij is het niet de bedoeling dat je al het geld wat je maandelijks niet nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien gebruikt om je schulden af te lossen. Je gebruikt maar 50% van dit geld en de overige 50% spaar je. Op deze manier los je je lening af en spaar je tegelijk er tijd.
Om je schulden te verminderen kun je drie dingen doen: (1) minder geld uitgeven, zodat je meer op je schuld kunt aflossen (2) meer geld verdienen door extra thuiswerk te doen, (3) slimmer geld sparen, waardoor je meer rente krijgt.

Schuld verminderen door minder geld uit te geven
Om minder geld uit te geven, moet je eerst alle uitgaven in kaart brengen. Alle vaste en incidentele uitgaven moet je in kaart brengen. Beschouw ook goed de verzekeringen die je hebt. Zijn alle verzekeringen echt nodig. Bedenk wel goed dat bepaalde verzekeringen verplicht zijn en andere verzekeringen heel erg handig! Verder kun je met de boodschappen veel geld besparen. Koop niet alleen de A-merken, maar probeer ook eens de producten uit de onderste schap. Probeer ook eens een vegetarische dag in te voeren. Vlees is namelijk erg duur.

Schuld verminderen door extra geld te verdienen
Extra geld wat je verdient, kun je direct aanwenden om je schulden te verminderen. Op thuiswerkvacaturebank kun je thuiswerkbaantjes vinden. Voorbeelden van thuiswerk zijn: folders invouwen, enveloppen inpakken, telefonisch enquêteur. Verdiensten hiervoor zijn rond de 8 Euro/uur. Elke werkdag 2 uren thuiswerk levert al snel 600 Euro per maand extra op. Verder kun je vanuit huis ook je eigen bedrijf starten. Een andere mogelijkheid is om thuis artikelen te schrijven voor bijvoorbeeld InfoNu, of een eigen website te starten als je daar talent voor hebt.

Extra sparen in de supermarkt
Bij een heleboel supermarkten kun je spaarzegels sparen. Per bestede Euro aan boodschappen kun je een spaarzegel van 10 Eurocent kopen. Een vol spaarzegelboekje levert al snel 6% rente op. Bij Albert Heyn kun je een vol boekje van 490 zegels inwisselen voor 52 Euro. Hiervoor is 49 Euro geinvesteerd. Dit is 6% rente. Een gemiddeld gezin besteedt al snel 100 Euro per week aan boodschappen. Dit zijn meer dan 10 spaarzegelboekjes per jaar. De meeste banken geven niet zoveel rente op spaargeld (vaak maar 3%). Bijna elke supermarkt heeft wel een vergelijkbare spaarzegelconstructie. Het voordeel van spaarzegels sparen, is dat je ongemerkt spaart. Het geld wat je spaart, kun je vervolgens direct op je spaarrekening zetten. Zo heb je dubbel rente!

Schenken en schulden verminderen
De belastingdienst heeft de regels voor belastingvrij schenken aangepast. Ouders kunnen eenmalig 50.000 euro schenken, wanneer kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een woning of voor een studie. Kinderen kunnen op deze manier geld uitsparen om andere schulden mee af te lossen. Deze schenking geldt voor kinderen van 18 tot 34 jaar. De schenking moet wel bij de notaris worden vastgelegd. Wanneer een schenking niet gebruik wordt voor huis of studie, dan mogen ouders 24.000 euro belastingvrij schenken. Ouders kunnen bij de notaris tevens vastleggen dat de schenking alleen aan het eigen kind toekomt. Dit wordt het uitsluitingsclausule genoemd. Verder mogen ouders jaarlijks 5.000 euro schenken aan hun kinderen. Wanneer kinderen meer geschonken krijgen betalen zij 10% tot het bedrag van 118.000 euro. Boven de 118.000 geldt een belastingtarief van 20%.

Nuttige sites schuldhulpverlening
Groeien de schulden je boven je hoofd dan is het bijna noodzakelijk om professionele hulp in te roepen. Op de volgende sites kun je meer informatie vinden:

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bespaartips in de supermarkt

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Bronnen:

Schaefer, B (1999). Financiele tips. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K UItgevers.

Bespaartips in de supermarkt

Soms kan het moeilijk zijn om rond te komen. Het lukt maar niet om aan het eind van de maand geld over te houden. Wat hierbij kan helpen zijn enkele tips om de uitgaven wat te beperken. In dit artikel worden enkele tips besproken die de uitgaven in de supermarkt kunnen beperken. Er zijn verschillende manieren om de kosten in de supermarkt onder controle te houden. Dit kan helpen om misschien aan het eind van de maand wat meer geld over te houden.

Bespaartips in de supermarkt
Wanneer je boodschappen gaat doen in de supermarkt zijn er enkele belangrijke punten waar men op kan letten. Wanneer men deze punten goed in de gaten houdt, kan dit al een groot verschil maken in de vermindering van de totale uitgaven voor de boodschappen. Hieronder volgen de tips en punten waar men op moet letten om dit te bewerkstelligen:

 • Neem wanneer je boodschappen gaat doen altijd een boodschappenlijstje mee. Dit is erg belangrijk wil je de kosten goed in de gaten kunnen houden. Maak een boodschappenlijstje waar precies op staat wat je nodig hebt. Het is erg belangrijk dit briefje mee te nemen naar de supermarkt ,omdat je anders het risico loopt dat je producten gaat kopen die je niet nodig hebt en op die manier dus meer geld uitgeeft dan nodig. Dit risico loopt je vooral met producten die bij de kassa in de beurt liggen en in de aanbieding zijn. Deze producten gooi je vaak nog snel even in je karretje terwijl je ze misschien helemaal niet nodig hebt. Neem dus een briefje mee en houdt je zo precies mogelijk hieraan.
 • Ga nooit boodschappen doen wanneer je honger hebt. Wanneer je honger hebt, koop je namelijk vaak veel meer producten dan wanneer je geen honger hebt tijdens het boodschappen doen. Je koopt niet alleen meer, maar vaak ook ‘lekkerdere’ en ongezondere en duurdere producten. Deze ‘lekkerdere’ producten zijn meestal ook duurder dan gewone basisvoeding. Ga daarom nooit boodschappen doen wanneer je honger hebt!
 • Koop producten van het huismerk van een supermarkt! Alle supermarkten hebben eigen huismerken. Deze huismerken zijn vaak goedkoper dan de bekende A-merken. De kwaliteit van huismerken is vaak net zo goed of misschien nog wel beter dan die van A-merken. Wanneer je alles van huismerken koopt in plaats van A-merken, kan dit veel geld schelen. Zelfs het C-merk is vaak ook van goede kwaliteit.

Vlees kopen
Vlees(waren) zijn vaak een grote kostenpost van de totale uitgaven in de supermarkt. Het is vaak moeilijk om deze kostenpost laag te houden. Wanneer je in staat bent deze kostenpost te verlagen, zal dit al een groot verschil kunnen maken op de totale uitgaven in de supermarkt. Hieronder volgen enkele tips om de uitgaven aan vlees(waren) zo laag mogelijk te houden:

 • Koop vaker kipfilet. Kipfilet is niet alleen vaak goedkoper dan varkensvlees en rundvlees maar het is ook nog gezonder, omdat het mager vlees is. In de meeste gevallen bevat kipfilet minder vet dan varkensvlees en rundvlees.
 • Koop alleen producten die je ook op zult eten. Wanneer je vlees koopt wat in de aanbieding is of wat afgeprijsd is en je vindt het vlees eigenlijk niet zo lekker, dan kan het zijn dat je het in de diepvries gooit en uiteindelijk niet opeet. Op die manier was het afgeprijsde vlees nog duur!
 • Wanneer vlees wat thuis veel gegeten wordt in de aanbieding is of afgeprijsd, sla hier dan meer van in en vries het in. In de diepvries kan men vlees vrij lang bewaren en op die manier heeft men minder betaald voor vlees wat je veel eet.
 • Het loont om 1 dag per week geen vlees te eten, maar een vegetarische maaltijd te gebruiken.

Groente kopen
Wanneer men veel verse groente koopt, kan deze kostenpost hoog oplopen. Ook bij het kopen van groente zijn er enkele tips om deze kosten in de perken te houden. Hieronder volgt een overzicht:

 • Koop groente in blik! Veel mensen denken dat groente in blik veel ongezonder zijn dan verse groenten. Dit is echter absoluut niet zo!! Groente in blik in is net zo gezond als verse groente. Het kan natuurlijk zo zijn dat je verse groenten lekkerder vindt dan groente uit blik, maar het is zeker niet ongezonder. Groente in blik is veel goedkoper dan verse groenten en het kan je dus veel geld besparen wanneer je groente in blik koopt in plaats van verse groenten.
 • Wanneer je echter ook af en toe verse groeten wilt kopen, is het verstandig groente te kopen wanneer deze in de aanbieding zijn of afgeprijsd zijn. Je kunt dan meer inslaan en de groente invriezen. Het invriezen van groente kan goed en doet niet veel van de smaak af. Je kunt de groente dan ontdooien wanneer je ze nodig hebt. Op deze manier kun je bijvoorbeeld ook groenten kopen die bijna over de datum zijn en daardoor fors afgeprijsd zijn. Je kunt deze groente nog lang bewaren wanneer je ze invriest en op die manier veel geld besparen.
 • Koop alleen verse groenten die in het seizoen zijn. Deze groenten zijn goedkoper wanneer ze in het seizoen zijn.
 • Koop groente en fruit direct bij de teler. Bij de teler kun je vaak ook B-klasse of tweede klasse groente kopen. Deze groenten en fruit zijn even goed alleen zien er wat minder mooi uit.

Tenslotte
Probeer alle boodschappenbonnetjes te bewaren. Je kunt dan goed beoordelen waar de kosten in zijn gaan zitten. Ook ben je je meer van de prijs bewust. Ook kun je over een bepaalde periode bijhouden wat de boodschappen nu echt kosten.
Probeer ook maar 1 keer per week de boodschappen te doen. Elke keer dat je boodschappen doet, kun je in de verleiding raken om extra onnodige spullen te kopen. Probeer tevens zonder kinderen boodschappen te doen. Kinderen kunnen een stevige invloed uitoefenen op de aankoop van verschillende onnodige boodschappen.

Wanneer je aan alle bovengenoemde tips houdt, kunnen de kosten voor de boodschappen flink verminderen!! Op die manier kun je meer geld overhouden aan het einde van de maand!!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Verminderen van schulden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Bescherming tegen financiële onzekerheid en tegenslagen, financieel onafhankelijk worden

Veel mensen denken onterecht dat zij beschermd zijn tegen financiële tegenslagen en dat zij een gegarandeerd pensioen hebben. Zo zou een behoorlijke beleggingsportefeuille op korte termijn het appeltje voor de dorst zijn en wanneer het rendement tegenvalt, is er altijd nog het zekere pensioen of het eigen huis wat opgegeten kan worden. Ook zou een vast contract zekerheid bieden tegen ontslag.

Verschillende financiële onzekerheden worden beschreven. Ook worden verschillende oplossingen geboden om de financiële zekerheid te vergroten. Mogelijke financiële onzekerheden zijn een mogelijk ontslag, het rendement op het pensioen en het uiteindelijke pensioen, waardestijging van het eigen huis en het rendement op aandelen.

Een vast contract biedt geen zekerheid tegen ontslag
Het economische klimaat is niet altijd even goed en zeker en een vast contract in loondienst biedt lang niet altijd zekerheid. Bij een slecht economisch klimaat kan niet elke sector financiële zekerheid blijven bieden. Zo lijdt de bouwnijverheidssector zwaar onder een economische crisis. De gezondheidszorg en onderwijs lijden minder onder een economische crisis. Maar ook in de gezondheidszorg en onderwijs kan bezuinigd worden en dit kan ontslag tot gevolg hebben. Zo gaan er geluiden op om de marktwerking in de gezondheidszorg te vergroten. Dit kan beperken van de loonkosten en dus ontslag tot gevolg hebben.

Hoe zeker is mijn pensioen?
Pensioenfondsen zijn grootbeleggers. Een economische crisis heeft dus fikse gevolgen voor pensioenen. Zo daalt de waarde van aandelen en neemt de rente toe. Beide gevolgen van een economische crisis laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds afnemen. Een daling van de dekkingsgraad heeft minder grote gevolgen voor de mensen die nu pensioen krijgen, maar wel voor de werknemer die aan het begin of het midden van zijn carrière staat. Deze werknemer zal meer pensioenpremie moeten betalen, langer door moeten werken, of een kleiner pensioen en niet de vermeende 70% van het laatst verdiende loon krijgen. Je kunt jezelf hier mogelijk tegen beschermen door zelf te beleggen (nadat je goed geïnformeerd bent) wanneer juist de aandelenkoersen. Je kunt dan aandelen kopen tegen lage prijzen.

Hoe zeker is de waardestijging op mijn huis?
Een economische crisis kan enorme gevolgen hebben voor de waardestijging van een huis. De waarde van een eigen huis kan zelfs dalen. Er gaan geluiden op dat de hypotheekrente-aftrek tot op zekere hoogte op losse schroeven staat. Hierdoor stijgen de woonlasten, kunnen mensen een minder grote hypotheek krijgen en daalt de waarde van huizen. Ook gaan er geluiden op om de waarde van de woning minus de hypotheekschuld over te hevelen van Box 1 naar Box 3. Over de waarde van het huis minus de hypotheekschuld zou dan 1,2% vermogensrendementsheffing betaald moeten worden.

Hoe zeker is de waardestijging van mijn aandelen?
Waardestijging van aandelen moet bekeken worden in harde euro’s en niet in rendementen. Het rendement van aandelen wordt uitgedrukt in procenten. Dit kan misleidend zijn. Hieronder volgt een voorbeeld:

 • In jaar 1 koopt Piet voor 1000 Euro aandelen.
 • In jaar 2 daalt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu 900 Euro waard.
 • In jaar 3 stijgt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu NIET 1000 Euro waard, maar 900 + 10% van 900 Euro = 990 Euro.

Over drie jaren heeft Piet een gemiddeld negatief rendement! Beleggen met een korte beleggingshorizon is dus onverstandig. Zelfs een beleggingshorizon van 10 jaar kan te kort zijn. Bepaalde aandelen die bijvoorbeeld in het jaar 2000 zijn gekocht, zijn in het jaar 2010 minder waard dan in het jaar 2000. Hou de financiële markten goed in de gaten. Laat jezelf niet verleiden tot beleggen wanneer de koersen hoog zijn, maar beleg juist wanneer de koersen laag staan. Investeer ook alleen in aandelen(fondsen) die je goed kent.

Oplossingen tegen financiële onzekerheid
Er zijn verschillende oplossingen tegen financiële onzekerheid:

 • Start op tijd met sparen en spaar voor een deel zeker, bijvoorbeeld op een spaarrekening en spaardeposito of banksparen.
 • Zoek uit wat je krijgt aan ontslagvergoeding (gouden handdruk) bij een mogelijk ontslag.
 • Hou een beleggingshorizon van minimaal 20 jaar aan.
 • Probeer snel een passief inkomen te vergaren.
 • Spreid beleggingen over verschillende sectoren.
 • Beleg nooit in 1 keer het gehele vermogen.
 • Beleg alleen in bedrijven waarvan je iets vanaf weet.
 • Baseer de hypotheek op 1 inkomen. Bij ontslag kan in ieder geval de hypotheek worden betaald.
 • Kies een hypotheekvorm waarbij wordt afgelost.
 • Werk langer door. Elk jaar dat je langer doorwerkt, wordt pensioenpremie betaald en kan het pensioen toenemen. Ook wordt rente verkregen over het pensioen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Het is opvallend dat gedurende onze carrière we steeds meer gaan verdienen, maar dat we even veel (of weinig) geld aan het einde van de maand over houden om te kunnen sparen. In dit artikel leest u tips hoe u kunt besparen op de boodschappen, wat voor invloed stoppen met roken op uw portemonnee heeft, wat budgetteren met uw spaarrekening doet. Ook wordt beschreven wat beleggen en sparen met vermogensopbouw doet. Tenslotte wordt aangegeven hoe u een passief inkomen kunt opbouwen. Als u enkele tips uitvoert, heeft dat al een grote invloed op uw vermogensopbouw. Wanneer u alle tips uitvoert, is het een zekerheid dat u miljonair wordt.

Er worden 18 tips gegeven hoe u op verschillende vlakken geld kunt besparen en meer vermogen (kapitaal) en wellicht financiële onafhankelijkheid en een passief inkomen kunt opbouwen. Sommige tips liggen wat meer voor de hand dan andere tips.

Tip 1: Budgetteer
Breng in kaart wat elke maand nodig is om rond te komen. Maak hierbij onderscheid in wat NODIG is en wat leuk is om te hebben. Breng alle uitgaven in kaart. Ook kosten voor abonnementen, vakanties, verjaardagen etc. Geef in een maand niet meer uit, dan wat het budget toelaat. Op verschillende websites kunt u een huishoudboekje downloaden. Hiermee kunt u precies in kaart brengen wat per maand aan financiën nodig is. Op het nibud kunt u een huishoudboekje downloaden.

Zorg ervoor dat u minimaal 1 dag per week met uw persoonlijke financiën bezig bent. De meeste mensen vinden het plannen van de vakantie belangrijker dan de eigen financiën. Benader echter uw financiën met dezelfde gedrevenheid waarmee u uw vakantie plant. Zorg ervoor dat u weet hoeveel u in een week kunt uitgeven en probeer zo min mogelijk “rood” te staan. Begin ook eens te inventariseren welke verzekeringen u allemaal heeft en of deze wel echt allemaal nodig zijn. Kijk ook na of u geen dubbele verzekeringen heeft!

Tip 2: Spaar meteen als het salaris is gestort
Om te bepalen wanneer uw spaargeld bij een bepaald rentepercentage is verdubbeld, moet u het getal 72 delen door het rentepercentage wat u krijgt. Stel u krijgt 3% rente, dan is uw spaargeld na 72/3= 24 jaar verdubbeld. Stel u krijgt 1,5% rente, dan is uw spaargeld na 48 jaar verdubbeld.
Spaar meteen 10% van het salaris, wanneer het salaris is gestort. U zult zien dat u nog steeds even goed (of slecht) de maand doorkomt. Wanneer u een salarisverhoging krijgt, spaar dan direct structureel 50% van de salarisverhoging. Wanneer u dit niet doet, blijkt dat u na enige tijd al meer uitgaven “NODIG” vindt, terwijl dat voorheen niet het geval was.

Tip 3: Spaar meer wanneer u gaat samen wonen
Wanneer u besluit samen te wonen, kunt u een groter deel sparen van uw inkomen. Het is aanlokkelijk om het breder te laten hangen wanneer u samenwoont, realiseer echter wel dat elke 100 Euro die u nu spaart over 40 jaar bij 5% ruim 700 Euro bedraagt. Elke maand 100 Euro sparen (bij 5%), levert over 40 jaar € 148.856 op!!
Maak met uw partner duidelijke afspraken hoeveel u elke maand kunt sparen en met welk doel u wilt sparen. Een doel kan zijn; eerder stoppen met werken, of het maken van een wereldreis, of het kopen van een groter huis.

Tip 4: Los persoonlijke leningen af
De rente over persoonlijke leningen is vaak hoog (vaak hoger dan 10%). Het loont wanneer u persoonlijke leningen aflost. Wanneer u persoonlijke leningen heeft, start dan gelijktijdig met het aflossen van de lening, ook met sparen. Spaar 50% van het inkomen wat u niet nodig heeft en los 50% af. Zorg wel dat u dat ook overeenkomt met de verstrekker van de persoonlijke lening. Over de aflossing van een persoonlijke lening ontvangt u geen rente. Lees meer over het aflossen van schulden in Financien: Verminderen van schulden.

Tip 5: probeer een groter inkomen te genereren
U kunt proberen bij uw baas een groter inkomen te krijgen. Ook kunt u proberen uw kwaliteiten in te zetten om meer te verdienen. Misschien kunt u heel erg goed artikelen schrijven, bijles geven, klussen, of tuinieren. Misschien bent u bekwaam in het opzetten van websites. Hier nog een aantal tips om op uw werk meer geld te verdienen.

 • Probeer uw eigen kwaliteit te zoeken en te verkopen! Zorg dat u met passie werkt aan deze kwaliteit en blijf aan jezelf werken; uzelf ontwikkelen stopt nooit!
 • Concentreer uzelf op het werk en blijf altijd doorzetten. Ook als het werk tegenzit.
 • Probeer uw klant en baas te dienen. Dit betekent niet dat u door het stof moet, maar wel dat u veel voor uw klant en baas over heeft.
 • Zorg ervoor dat u ideeën en oplossingen aandraagt op het werk; inspireer anderen!
 • Probeer op een bepaald gebied in uw werk heel erg goed te worden en blijf dit taakgebied bijhouden/up-to-date houden. Zorg ervoor dat iedereen weet dat u goed bent op een bepaald gebied.
 • Gedraag uzelf alsof u een eigenaar bent van een bepaald deel van de werkzaamheden. Voel uzelf zo verantwoordelijk dat het werk zo goed moet gebeuren, alsof u er zelf de eigenaar van bent.
 • Probeer uw werk zo goed te doen alsof het uw grootste hobby is!
 • Hou op het werk ook goed bij welke (extra) taken u allemaal heeft uitgevoerd en waar u nog geen uren voor heeft gekregen. Met een beoordelingsgesprek kunt u deze taken nog onder de aandacht brengen en mogelijk krijgt u overuren uitbetaald! Doe dit echter alleen als u de extra werkzaamheden ook echt goed hebt gedaan!

Wanneer u maandelijks 200 Euro meer verdient, levert dat u over 40 jaar ongeveer 300.000 Euro op.

Tip 6: Gooi uw creditcards weg en pin zo min mogelijk geld
Statistische tests tonen aan dat mensen vier keer zo makkelijk geld uitgeven met een creditcard, dan wanneer zij contant zouden moeten betalen. Alleen met contant geld betalen, loont dus!

Tip 7: Het magische briefje
Maak een klein briefje in uw portemonnee met de volgende tekst: “Is dit werkelijk nodig?”. Wanneer u bij een snoep-, of frisdrankautomaat staat en uw portemonnee trekt, glimlacht deze zin u tegemoet.

Tip 8: Stel een spaardag in
Stel een dag per week (niet de zondag) een spaardag in. De andere dagen kunt u “normaal” geld uitgeven. Deze ene spaardag slaat al snel over op de andere dagen. U bent dan op andere dagen spaarzamer.

Tip 9: Let op de boodschappen
Maak altijd een boodschappenlijstje en doe altijd boodschappen wanneer u gegeten heeft. Koop dan ook niet meer, dan u nodig heeft. Genoemde strategie is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor de lijn. Onderzoek toont namelijk aan dat mensen met een volle maag minder snoep en snacks in de supermarkt kopen. Vergelijk ook prijzen van verschillende merken en koop niet altijd het A-merk. Dit kan u zo 10 tot 20% op de totale kosten besparen. Neem ook geen kinderen mee wanneer u boodschappen gaat doen. Kinderen kunnen ervoor zorgen dat u aankopen doet, die u liever niet had gedaan. Verder kunt u bij een aantal supermarkten spaarzegels kopen. Wanneer u een vol boekje spaarzegels heeft, krijgt u een bedrag terug. Het bedrag wat u krijgt, is groter dan het geïnvesteerde bedrag. U krijgt dus rente. Deze rente kan oplopen tot 6% afhankelijk van de supermarkt. Probeer verder eenmaal per week boodschappen te doen, dit kan ook de kosten drukken. Meer tips om te besparen op uw boodschappen leest u in Bespaartips in de supermarkt.

Tip 10: Wanneer u rookt, stop met roken
Roken is ongezond. Stoppen met roken is niet alleen goed voor uw gezondheid, het levert ook geld op. Iemand die een pakje sigaretten per dag rookt, geeft op jaarbasis 1460 Euro uit (hierbij is de rente nog niet meegerekend). Als u niet rookt, probeer een uitgave in uw dagbudget te zoeken, waar u nog 4 Euro kunt besparen. Het niet roken levert u over 40 jaar ook ruim 150.000 Euro op.

Tip 11: Verminder uw telefoonkosten
Schrijf voor elk telefoongesprek het doel van het gesprek op. U zult zien dat u vaak zonder reden belt. Wanneer er wel een reden bestaat om te bellen, beëindig het telefoongesprek zo snel mogelijk wanneer u het doel heeft bereikt.
Als uw mobiele telefoon nog goed functioneert en uw abonnement loopt af, overweeg dan om een SIM-only-abonnement te nemen. Hiermee kunt u een stevige duit in het spaarzakje doen.

Tip 12: Ga vaker met de fiets of carpool
Probeer vaker met de fiets te gaan. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor uw gezondheid en natuurlijk het milieu. Veel werkgevers stimuleren fietsgebruik, waardoor uw goedkoop een degelijke fiets kunt aanschaffen. Wanneer u ver van het werk af woont, probeer iemand te vinden waarmee u kunt carpoolen. Dit kan de benzinekosten met 50% reduceren. Het bedrag van twee volle tanks besparen, kan u al gauw 150 Euro per maand op leveren. Dit bedrag sparen levert u over 40 jaar ruim 200.000 Euro op.

Tip 13: Probeer uw omgeving mee te krijgen
Wanneer uw omgeving achter uw staat om te meer vermogen op te bouwen, zult u zien dat dat makkelijk gaat. Zoek iemand op tegen wie u op kijkt en al een flink vermogen heeft opgebouwd. Deze persoon kan u helpen als persoonlijke coach om meer te sparen en deze persoon is strenger voor u, dan u zelf bent. Mogelijk kan deze persoon u ook tips en adviezen geven.

Tip 14: Belastingtips
In het nieuwe jaar moet u de belastingaangifte doen van het afgelopen jaar. U kunt geld besparen op de inkomstenbelasting. Dit kan direct via de aangifte, maar bijvoorbeeld ook door via de belasting te sparen. Lees onderstaande tips door en probeer er uw voordeel mee te doen.

 • Kijk welke ziektekosten u kunt aftrekken. In 2009 is dit wel veranderd en zijn niet meer alle ziektekosten aftrekbaar.
 • Heeft u een lijfrente kijk goed in welke box(en) (mogelijk 1 en 3) de lijfrente valt. Premies boven de ongeveer 2300 euro zijn mogelijk niet aftrekbaar.
 • Zorgt u voor kinderen jonger dan 30 jaar, dan kom je in aanmerking voor aftrek van kosten die hier gemoeid mee zijn. De belastingdienst controleert hier wel extra op!
 • Doe zelf de aangifte. Dit kan kosten besparen. Wilt de aangifte door een belastingadviseur laten invullen, zorg dan dat u alle administratie op volgorde heeft liggen. Een belastingadviseur wordt per uur betaald. Tijd die de belastingadviseur met het uitzoeken bezig is, is duur betaalde tijd!
 • Na 1 maart vult de belastingdienst al bepaalde gegevens in, zoals loon, personalia, bsn en WOZ-waarde. Controleer deze gegevens goed.
 • Verzoek middeling van uw inkomen, wanneer u een variërend salaris hebt. Middeling van salaris kan over 3 loonjaren.
 • Word fiscaal partner.
 • Afhankelijk van de rentestand is het gunstig om bij de belastingdienst te sparen, of om juist voorlopige teruggave te vragen. Kijk jaarlijks wat het meest gunstige is. Voorheen kreeg u rente 1 juli van het jaar waarover u belasting terug krijgt. Tegenwoordig krijgt u rente na afloop van het jaar waar u belasting terug krijgt.
 • Ga banksparen. De belastingdienst staat het toe om jaarlijks een belastingvrij bedrag te sparen ter grootte van uw pensioengat. Dit geld moet u wel sparen voor uw pensioen (de derde pijler). Als dit geld vrij komt, moet u wel belasting betalen. De belastingtarieven zijn op de pensioengerechtigde leeftijd veel gunstiger. Ook is de rentestand veel gunstiger van banksparen.

Laat u zelf wel goed informeren over de verschillende mogelijkheden!

Tip 15: Ga beleggen!
Wanneer u uw geld niet direct nodig heeft en lange tijd kunt missen, levert beleggen een groter rendement op dan sparen. Het gemiddelde rendement over een belegging ligt rond de 7%. Beleg echter nooit een groot bedrag in een keer, maar spreid uw beleggingen over meerdere maanden en jaren. Reserveer een vast bedrag wat u maandelijks gaat beleggen. Om veiliger te beleggen is het handig om de volgende zaken duidelijk te krijgen:

 • Wat is uw beleggingshorizon? Wilt u 5, 10 of 20 jaren beleggen? Op welke datum wilt u een bepaald bedrag hebben? Dit heeft gevolgen voor het risico wat u kunt nemen. Wanneer uw beleggingshorizon ver weg ligt, kunt u wat meer risico nemen.
 • Voor wat voor doel wilt u beleggen? Een aanvulling op uw pensioen of een verbouwing?
 • Wilt u veel of weinig risico lopen? Meer risico levert een hoger rendement, maar ook een grotere kans om verlies te lijden. Wanneer u uw vermogen lange tijd kunt missen, wordt het risico echter lager. De koersdalingen van het betreffende aandeel worden dan door de koersstijgingen opgevangen.
 • Weet u waar u in gaat beleggen? Zorg ervoor dat u kennis hebt van het product waarin u gaat beleggen.

Wanneer u uw beleggingsstrategie helder hebt, wijk dan niet van uw plan af. Probeer uw handelsdrift te beperken en raak niet in paniek wanneer het tijdelijk slechter gaat. Dit is eigenlijk een kans. Wanneer u namelijk gespreid aandelen of obligaties aankoopt, kunt u voor hetzelfde geld meer aandelen of obligaties aankopen wanneer de prijs van aandelen of obligaties laag staat!
Tegenwoordig hoeft u zelf niet aandelen of obligaties aan te kopen en hierover na te denken, maar kunt u beleggen in een beleggingsfonds. Afhankelijk van uw beleggingshorizon en -strategie kunt u zeer defensief, of zeer offensief beleggen. U kunt met een klein bedrag starten. Ook kunt u ervoor kiezen om maandelijks een bedrag over te schrijven. U kunt op deze manier al met een klein bedrag per maand beleggen. Informeer uzelf wel goed hoeveel van het bedrag u daadwerkelijk belegt.
Wanneer u uw geld binnen korte tijd weer nodig heeft, is het verstandiger om dit geld op een spaarrekening te zetten. Beleg alleen geld wat u lange tijd kunt missen. Beleg ook nooit met geleend geld! Klik hier om een beleggingsrekening te openen.

Tip 16: Koop een huis
Het kopen van een huis is eigenlijk een belegging. Het kopen van een eigen huis is zelfs een van de beste beleggingen die u kunt doen. Een huis koopt u niet alleen als investering, maar ook omdat u er direct van kunt genieten. Stel u koopt een huis van 200.000 euro met een hypotheek van hetzelfde bedrag en met een hypotheekrente van 4%. Dat betekent dat u jaarlijks 8000 euro aan hypotheekrente moet betalen. U krijgt echter 30 jaar lang (zoals het er nu voor staat) rond de 40% terug van deze betaalde rente terug van de belastingdienst. Dat betekent dat jaarlijks de belastingdienst 3200 euro meebetaalt aan uw woning. Naast het betalen van uw hypotheekrente, moet u ook aflossen op je hypotheek. Er bestaan hiervoor verschillende hypotheekvormen. Het eerste voordeel van een eigen huis is dus dat de belastingdienst meebetaalt aan uw huis. Het tweede voordeel is dat over de lange termijn een huis meer waard (overwaarde) wordt. Deze overwaarde komt ten goede aan de huiseigenaar aan u dus. De investering die u doet levert u dus woongenot op, de belasting betaalt mee en uw investering wordt mee waard. Een derde voordeel is dat het bedrag wat u maandelijks moet betalen (afhankelijk van je hypotheekvorm) gelijk zal blijven. Het maandelijkse bedrag zal echter een kleiner aandeel van uw totale inkomen zijn, omdat uw inkomen zal stijgen. Uw inkomen stijgt omdat het gecorrigeerd wordt voor de inflatie en u waarschijnlijk regelmatig een loonstijging krijgt. Wanneer u huurt, zal de huur alleen maar stijgen. Zelfs wanneer u uw huis tegen een lager bedrag verkoopt dan aankoopt, heeft u relatief goedkoper gewoond en eigen vermogen opgebouwd. Het kopen van een huis brengt wel bepaalde kosten met zich mee. Laat uzelf hierover goed voorlichten.

Tip 17: Bespaar op uw energiekosten
In het artikel Mogelijkheden om je huis te isoleren worden handige tips en suggesties gedaan om op uw energiekosten te besparen.

Tip 18: Bouw een passief inkomen op
Een van de beste manieren om extra geld te verdienen en dus ook te kunnen sparen, is het opbouwen van een passief inkomen. Een passief inkomen is een vorm van inkomen, waar u maar eenmalig tijd en/of geld hoeft te investeren en daarna geld voor u blijft verdienen. In het traditionele inkomen ruilt u uw tijd in voor inkomen. U krijgt alleen (geld) betaald voor de uren dat u werkt. Wanneer u niet werkt, krijgt u ook geen geld. Bij een passief inkomen hoeft u maar eenmalig tijd (of geld) te investeren, terwijl daarna de inkomsten doorlopen met geen, of een minimale tijdsinvestering. Er zijn mensen die een volledig maandinkomen verdienen met passieve inkomsten. Hoe bouwt u nu een passief inkomen op? Er zijn verschillende manieren om een passief inkomen op te bouwen. Deze mensen verdienen inkomen zonder baan. Zo is een goede belegging, of goed gevulde spaarrekening een vorm van een passief inkomen. Een goede belegging, of goed gevulde spaarrekening levert rente op. Ook het aankopen van onroerend goed, het verhuren van een appartement, schuur, auto of kamer zijn allemaal vormen van passief inkomen. Om op deze manieren passief inkomen te krijgen, moet u echter al veel geld hebben en investeren. Er zijn echter ook vormen van passief inkomen waar u (bijna) geen geld hoeft te investeren. Een van de vormen om een passief inkomen te verdienen is het schrijven van artikelen. Wanneer u een goed bezochte website heeft, kunt u veel geld verdienen zonder baan. Wanneer u een goed bezochte website heeft, kunt u advertenties op uw website zetten met behulp van GoogleAdsense. Ook kunt u affiliates zoeken. Affiliates zijn bedrijven die via uw website producten verkopen. Elk product wat via uw website wordt verkocht, daar krijgt u een percentage van de verkoopprijs van. Verder kunt u van uw website een webwinkel maken. Andere manieren van een passief inkomen zijn royalties, eigen kunstwerk verhuren, een uitvinding doen etc…

Wanneer u alle tips uitvoert, kunt u miljonair worden, of meer pensioen opbouwen! Maar 1 tip serieus uitvoeren, kan u al veel opleveren!
Lees bovenstaande tips nog eens vluchtig door. Welke van bovenstaande tips is u het meeste bijgebleven? Schrijf op een vel papier: “de volgende tip is mij het meeste bijgebleven.”
Voer de tip binnen een dag uit en herinner uzelf regelmatig aan bovenstaande tips. Plak het artikel bijvoorbeeld op de koelkast. Ik verneem graag van u welke tip u het meest nuttig vindt. Welke tip u het meest nuttig vindt, kunt u onder het artikel aangeven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bespaartips in de supermarkt

Sparen, of extra aflossen op de hypotheek

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

Schaefer, B (1999). Financiele tips. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K UItgevers

Externe link:

Bouw extra inkomen op door een beleggingsrekening te openen

Risico en rendement van beleggen, risicoprofiel en horizon

Veel mensen weten niet dat zij eigenlijk al beleggen. Geld op een spaarrekening zetten en het bezit van een huis zijn beide beleggingen. Ook het pensioen is een belegging. Naast sparen op een spaarrekening en investeren in vastgoed, zijn de overige beleggingsvormen aandelen, (staats)obligaties en alternatieve beleggingen. Bij beleggen gaan risico en rendement hand in hand. Bij een hoog rendement is het risico verlies te lijden groter, dan bij een klein rendement.

Risicoprofiel van beleggers
Het rendement van je beleggingen is sterk afhankelijk van het risico wat je als belegger wilt nemen. Risico betekent de kans op verlies. Vaak denken beleggers dat ze behoorlijk veel risico willen nemen. Dit klopt zo lang de koersen stijgen. Op het moment dat de koersen dalen, blijkt het tegendeel en worden massaal aandelen van de hand gedaan. Over het algemeen kennen we drie risicoprofielen; de defensieve, of conservatieve belegger, de gemiddelde belegger en de offensieve, of agressieve belegger.

De defensieve, of conservatieve belegger
De defensieve belegger vindt het verschrikkelijk om verlies te lijden op zijn beleggingen. Het rendement zal echter ook laag zijn. Ook kan het zijn dat de belegger een behoorlijk vermogen heeft opgebouwd dat hij/zij wil gebruiken voor eerder stoppen met werken, wereldreis, studiefonds voor kinderen of pensioen. De belegger wil dan geen risico op vermogensverlies meer lopen. Doorgaans zal deze belegger zijn vermogen op een spaarrekening, veilige staatsobligaties en zeer veilige aandelen investeren.

De gemiddelde belegger
De gemiddelde belegger vindt een verlies op korte termijn doorgaans niet vervelend, maar verwacht wel een aanzienlijk gemiddeld jaarrendement. De beleggingshorizon van de gemiddelde belegger zal lang genoeg (tussen de 10 en 20 jaar) zijn om het verlies van de portefeuille op te vangen met jaren die een goed rendement kennen. Over het algemeen zal de gemiddelde belegger investeren in obligatiefondsen en veilige aandelen, maar ook aandelen met een hoger risico. Deze aandelen met een hoog risico dalen meer dan de beurs in slechte tijden, maar leveren ook meer rendement op wanneer de beurs stijgt.

De offensieve, of agressieve belegger
Agressieve beleggers willen zeer veel risico nemen. Het verlies op de portefeuille kan zeer groot zijn. Daar tegenover staat een groot rendement bij goede tijden. Deze belegger zal beleggen in aandelen met een groot risico. Wanneer voldoende vermogen is opgebouwd en de beleggingshorizon ver in de toekomst ligt, kan met een deel van het vermogen risicovol worden belegd.

Invloed van risico en rendement op samenstelling beleggingsportefeuille
Zoals we hierboven hebben kunnen lezen is het risico wat de belegger wil nemen bepalend voor het rendement wat de belegger mogelijk krijgt. Hieronder is te zien wat het effect is van het risico wat de belegger wil nemen op het rendement wat de belegger mag verwachten. Ook hier kunnen we een onderverdeling maken naar het risico wat de belegger wil nemen.

Zeer weinig risico
De belegger die weinig risico wil nemen, zal doorgaans sparen en veilige obligaties en aandelen aanschaffen. Het gemiddeld jaarrendement zal rond de 3% liggen.

Gemiddelde risico
De belegger die een gemiddeld risico wil nemen, zal doorgaans beleggen in veilige obligaties, aandelen en veilig vastgoed. Het gemiddeld jaarrendement zal rond de 7% liggen.

Veel risico
De belegger die meer risico wil nemen, zal doorgaans beleggen in met name aandelen. Dit kunnen zowel veilige aandelen zijn, als speculatieve aandelen. Het gemiddeld jaarrendement zal rond de 12% liggen. De kans op verlies is echter ook groter.

Invloed van beleggingshorizon op samenstelling beleggingsportefeuille
Ook de beleggingshorizon heeft veel invloed op de samenstelling van de beleggingsportefeuille van de belegger. Hoe korter de beleggingshorizon des te conservatiever zal de beleggingsportefeuille moeten zijn.

Bij een beleggingshorizon van 1 tot 2 jaar is het zeer onverstandig om veel in aandelen te investeren. Het beste kan het geld op een spaarrekening worden gezet.

Bij een beleggingshorizon langer dan 20 jaar is het aan te raden om het grootste deel (tussen 60 en 80%) van het vermogen te beleggen in aandelen. De rest kan geïnvesteerd worden in obligaties en vastgoed. Dit vermogen moet echter wel lange tijd gemist kunnen worden.

Bij een beleggingshorizon van rond de 5 jaar is het aan te raden om het vermogen te verdelen over een spaarrekening, veilige obligaties en veilig vastgoed. In plaats van een spaarrekening kan het geld ook op een spaardeposito worden vastgezet. Op een spaardeposito is het rendement hoger, dan op een gewone spaarrekening.

Dief van eigen portemonnee bij niet beleggen; inflatie en vermogensrendementsheffing
Veel mensen hebben angst om te beleggen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die investeren in deze beleggingsvormen. Zij willen niet het risico lopen dat verlies wordt geleden op de investering. Daarom wordt het vermogen op een spaarrekening gezet. Hoewel het vermogen in Euro’s niet afneemt op een spaarrekening, wordt het vermogen door vermogensrendementsheffing en inflatie steeds minder waard.

Over spaartegoed moet vermogensrendementsheffing worden betaald

Over de tegoeden groter dan ongeveer 21.000 euro (vanaf 2017, 25.000 euro) moet de begunstigde vermogensrendementsheffing betalen.

In 2015 en 2016 is deze vermogensrendementsheffing 1,2 % van het rekeningtegoed groter dan ongeveer 21.000 euro. De belastingdienst gaat bij de vermogensrendementsheffing uit van een fictieve spaarrente van 4% over het spaarbedrag en rekent een vlak belastingtarief van 30% over dit fictieve rendement; samen 4% x 30%= 1,2% vermogensrendementsheffing.

Vermogensrendementsheffing 2015, 2016 en 2017 en sparen nu en later

In 2015 en 2016 geldt de vermogensrendementsheffing vanaf een spaarbedrag van ongeveer 21.000 euro per spaarder. Bij een gezin geldt dus een vrijstelling van ongeveer 42.000 euro.

Over het spaartegoed groter dan 21.000 per spaarder wordt een vermogensrendementsheffing van 1,2% gebruikt. Er zijn reële kabinetsplannen om in 2017 de vermogensrendementsheffing aan te passen, omdat de huidige fictieve rente die wordt gebruikt niet realistisch is en omdat alle spaarders even zwaar worden belast.

Mensen met een klein spaartegoed worden in 2015 en 2016 even zwaar belast als mensen met grote spaartegoeden. Vanaf 2017 geldt voor mensen met een klein spaartegoed een kleinere vermogensrendementsheffing dan voor mensen met grotere spaartegoeden. Vanaf 2017 worden de volgende rentetarieven en vermogensrendementsheffingen gebruikt per spaarder:

 • Vrijstelling tot 25.000 euro spaartegoed per spaarder
 • Vanaf 25.000 euro tot 100.000 euro spaartegoed een rentetarief van 2,9% en vermogensrendementsheffing van ongeveer 0,8% per spaarder
 • Vanaf 100.000 euro tot 1 miljoen spaartegoed een rentetarief van 4,7% en vermogensrendementsheffing van 1,4% per spaarder
 • Vanaf 1 miljoen euro spaartegoed een rentetarief van 5,5% en vermogensrendementsheffing van 1,65% per spaarder

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
Robert Doyen, M Schneider (2009) Rijker worden voor dummies, Pearson, Amsterdam
http://www.afm.nl/nl/consumenten/producten/belegging.aspx?gclid=CMz9_5_s0qgCFUcm3godaTUshA

Externe link:

Bouw extra inkomsten door een beleggingsrekening te openen