Category Archives: Pensioen

Hoe kan ik meer pensioen opbouwen? Pensioen aanvullen

Wanneer u 40 jaar pensioen heeft opgebouwd, heeft u doorgaans een volledig pensioen. Een volledig pensioen is 70% van het laatste verdiende loon. Door verschillende omstandigheden kan het pensioen niet volledig zijn (pensioengat, pensioentekort) en wilt u mogelijk het pensioen aanvullen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door banksparen, beleggen in indexfondsen of langer doorwerken.

 De eerste pijler (AOW) en tweede pijler (pensioen door werknemer en werkgever opgebouwd) vormen 70% van het laatst verdiende (eindloonregeling) of gemiddeld verdiende loon (middelloonregeling). De derde pijler (lijfrente, banksparen etc) is bedoeld om een eventueel pensioentekort aan te vullen.
Mogelijk kunt u bij uw pensioenaanbieder aanvullen tot 100% pensioen van het laatst verdiende inkomen (het volledige pensioen is dan 70% van het laatstverdiende loon). Mogelijk heeft u bij veel verschillende werkgevers pensioen opgebouwd en zijn deze pensioenen bevroren, waardoor ze niet meestijgen met de inflatie. Alle pensioenen oversluiten naar een pensioenaanbieder kan uitkomst bieden. Mogelijk wilt u uw pensioen aanvullen, om op uw pensioengerechtigde leeftijd van een groter pensioen te genieten. Het kan echter ook voorkomen dat u een pensioengat (pensioentekort) hebt. Op mijnpensioenoverzicht kunt u bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Hieronder staan verschillende oorzaken van een pensioengat:

 • Vanaf 25ste levensjaar gaan werken.
 • Aantal keren van baan veranderd.
 • Dertiende en veertiende maand tellen niet mee in pensioenopbouw.
 • Bonussen, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, winstdeling en wisseldiensten tellen vaak niet mee in de pensioenopbouw.
 • Voor elk jaar tussen het 15de en 65ste levensjaar in het buitenland wonen, wordt er 2% op de AOW gekort.Vijf jaar in het buitenland gewoond, betekent dat er 10% gekort op de AOW.
 • Werkgever had geen pensioenregeling.
 • Alleenstaand, tweeverdieners of een verbroken samenlevingscontract.
 • Geen pensioenindexering.
 • Op het einde van de carrière meer gaan verdienen.

Het is zinvol om met een professional (financieel adviseur/planner) naar uw pensioensituatie en -wensen te kijken. Zorg dat u op tijd naar uw pensioen kijkt. Hoe later u naar uw pensioen kijkt des te lastiger is het om het pensioen aan te vullen.
Hieronder staan verschillende mogelijkheden (levensloopregeling, spaarloonregeling, banksparen, lijfrente, extra inkomsten vergaren en langer doorwerken) om een pensioengat op te heffen.

Levensloopregeling
Het is mogelijk om via uw werkgever te sparen. Er wordt dan 12% van het brutosalaris op een aparte spaarrekening gezet. Er kan maximaal 210% van het brutojaarsalaris gespaard worden. Bij de meeste banken en verzekeraars kunt u een levensloopspaarrekening openen. Wie op 31-12-2005 51 jaar of ouder en jonger dan 56 jaar was, mag meer dan 12% van het brutoloon storten en is zo sneller aan de 210% van het brutojaarsalaris. Tegenwoordig mag de levensloopregeling niet gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.
Het kabinet Rutte wil de levensloopregeling aanpassen in de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling kan waarschijnlijk niet gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.

Vitaliteitsregeling
Vanaf 2012 is de spaarloonregeling en levensloopregeling afgeschaft. Vermogen dat in de spaarloonregeling is opgebouwd blijft nog wel 4 jaren staan in de spaarloonregeling. De vitaliteitsregeling vervangt waarschijnlijk de levensloop- en spaarloonregeling, maar lijkt sterk op de levensloopregeling.

Banksparen en extra pensioen
Bij banksparen spaart u fiscaal (geen vermogensrendementsheffing) aantrekkelijk in een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat je spaart. Na de pensioendatum komt periodiek een bedrag uit deze rekening vrij. Banksparen is niet alleen geschikt om later de hypotheek mee af te lossen, maar is een zeer goed middel om het pensioen mee aan te vullen. Het product lijkt erg veel op verzekeringslijfrente. Bij een verzekeringslijfrente bestaat echter de kans dat er een groot gedeelte van de inleg niet gespaard wordt, maar wordt besteed aan kosten. Hierdoor kan er relatief weinig worden gespaard. Bij banksparen wordt de hele inleg gespaard. Op banksparen is ook het depositogarantiestelsel van kracht. Vraag dit echter altijd even na. Meer informatie vind je bij ING.

Lijfrente
Bij een lijfrenteregeling spaart u een fiscaal aftrekbaar bedrag. Op de pensioengerechtigde leeftijd krijgt u maandelijks levenslang of tot een bepaalde datum een bedrag uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag wordt wel fiscaal belast. Wanneer u uw vrijgekomen spaarloonbedrag profiteert u twee keer van belastingvoordeel. Het is ook mogelijk om eenmaal per jaar een bedrag te storten. Dit noemen ze de koopsompolis. Verder is de constructie zoals bij de lijfrente.

Extra inkomsten vergaren
Om geld op zij te leggen, moet er echter wel geld zijn om op zij te leggen. Door extra inkomsten te vergaren kan er (extra) geld op zij worden gelegd. Hierdoor is het misschien mogelijk om eerder te stoppen met werken. Er zijn verschillende opties om extra inkomsten te vergaren. Het meest direct is het vragen om opslag. Hiervoor moet u echter voor uw baas een goed reden hebben. Andere opties zijn: klussen in de avonduren en weekenden, artikelen schrijven, mailings beantwoorden, een folderwijk nemen, presentaties geven, huiswerkbegeleiding geven etc. Geef de inkomsten wel op aan de belasting. Verder geven extra inkomsten extra jaarruimte geven om zo fiscaal aantrekkelijk te banksparen. Niet alleen door meer de inkomsten te vergroten kan men meer geld opzij leggen. Ook door geld te besparen kan men meer geld opzij leggen. Meer sparen kan dus door meer inkomsten te vergaren en de uitgaven te verkleinen.

Langer doorwerken voor meer pensioen en de doorwerkbonus
Door langer door te werken wordt meer pensioen opgebouwd. Ten eerste omdat je over het gehele pensioenbedrag rente krijgt. Tegen de pensioengerechtigde leeftijd is het pensioenbedrag inmiddels flink aangegroeid. Ten tweede wordt in de tijd dat wordt doorgewerkt geen pensioen gebruikt, maar zelfs nog extra opgebouwd, omdat pensioenpremie wordt opgebouwd. Door langer door te werken kan het pensioenbedrag nog flink extra groeien.
Verder stimuleert de overheid om later met pensioen te gaan met de doorwerkbonus. In 2009 is de doorwerkbonus ingevoerd. De doorwerkbonus is een korting op de inkomstenbelasting. De bonus kan voor mensen die in een bepaald jaar 63 jaar zijn geworden 4679 euro bedragen, wanneer het salaris 55831 euro is. De doorwerkbonus bedraagt voor mensen in een bepaald jaar 10% van het salaris boven de 9041 euro. Voor 61-jarigen is de doorwerkbonus 5% en voor 62-jarigen 7%.

Eerder stoppen met werken door beleggen in indexfondsen
Wanneer u eerder wilt stoppen met werken, bouwt u 8% minder pensioenkapitaal op. Dit betekent dat u deels zelf voor uw financiële onafhankelijkheid moet zorgen. Dat kan door te beleggen. Verder kunt u zelf nog altijd sparen op een gewone spaarrekening. Banken bieden doorgaans een aantrekkelijk rentetarief wanneer u het geld langer vast zet. Of u genoeg vermogen opbouwt, is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

 • Tijd. Hoe eerder u begint met sparen, des te langer kan het vermogen aangroeien.
 • Het rendement (rente) dat u krijgt over uw vermogen. Hoe hoger de rente des te sneller bouwt u vermogen op. Een hoge rente kan echter gepaard gaan met een groter risico.
 • De grootte van het periodieke spaarbedrag. Hoe groter het bedrag des te meer vermogen bouwt u op. Hierin is het belangrijk dat hoe groter het bedrag in het begin van de spaarperiode is, des te meer vermogen bouwt u op. Grote bedragen tikken meer aan in het begin van de spaarperiode door de samengestelde interest (rente op rente).

Beleggen kan hierin mogelijk een optie zijn. Door op tijd te beleggen in indexfondsen kan een vermogen worden opgebouwd dat voorziet in financiële onafhankelijkheid. Bekijk echter goed de verschillende mogelijkheden en win professioneel onafhankelijk advies in.

Doe de pensioencheck om te zien of u een pensioengat hebt.

Meer informatie over banksparen vind je bij ING.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.enmijnpensioen.nl
pensioen.rubriek.nl
www.elsevier.nl
J Langelaar (2006) Pensioen en vrijheid deel 1, Wilgenhaege vermogensbeheer
www.senvconsultancy.nl

Pensioen, middelloonregeling

Tijdens uw actieve loopbaan bouwt u pensioen op. Wanneer u stopt met werken, krijgt u uw opgebouwde pensioen uitgekeerd. Er bestaan verschillende pensioenvormen. Een van de pensioenvormen is het pensioen volgens de middelloonregeling.

Wat is pensioen volgens de middelloonregeling?
Wanneer u pensioen heeft opgebouwd volgens de middelloonregeling, krijgt u wanneer u stopt met werken 70% van het gemiddelde loon uitgekeerd. Op mijnpensioenoverzicht kunt u bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Bij de eindloonregeling krijgt u 70% van het laatstverdiende salaris uitgekeerd. Elk jaar dat u salaris bij een bepaalde werkgever ontvangt, bouwt u over dat inkomen ook pensioen op. De opbouw van het pensioen volgens de middelloonregeling start op het 26ste levensjaar. Wanneer u een laag salaris heeft in het beging van uw loopbaan bouwt u weinig pensioen op over dat jaar! Dit kan erg nadelig zijn wanneer u tegen uw pensioengerechtigde leeftijd flinke salarisverhogingen krijgt. Beoordeel uw pensioenfonds of het een middelloonregeling betreft!

Indexering
Het pensioen volgens de middelloonregeling kent een indexering. Dit betekent dat het pensioen meegroeit met de inflatie en loonstijging van een bepaalde beroepskolom. Veel pensioenfondsen werken volgens de middelloonregeling, of willen volgens deze methode gaan werken. Deze regeling zou eerlijker zijn en minder kostbaar zijn dan de eindloonregeling.

Middelloonregeling en pensioentekort
Ook binnen de middelloonregeling kunt u een pensioentekort oftewel pensioengat ontwikkelen. U moet namelijk 40 jaar hebben gewerkt om een volledig pensioen (70% van het gemiddelde inkomen) te krijgen. U bouwt namelijk elk gewerkt jaar 1,75% van het salaris (40×1,75%=70%). Wanneer u een tijd in deeltijd hebt gewerkt kan er al een pensioengat ontstaan. Het pensioentekort kunt u op verschillende manieren aanvullen. Bijvoorbeeld door te banksparen, lijfrente, koopsompolis en/of beleggen in een indexfonds kunt u uw pensioentekort aanzuiveren. Ook kunt u de overwaarde van uw huis gebruiken om uw pensioentekort aan te vullen. Dit betekent echter wel dat u uw huis moet verkopen om van de overwaarde gebruik te maken.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.pensioenplatform.nl
www.tips-over.nl

 

Pensioen, eindloonregeling

De eindloonregeling is een zuivere salaris/diensttijdregeling. Een andere naam voor de eindloonregeling is de final payregeling. Het uiteindelijke pensioen wat wordt uitbetaald wanneer u met pensioen gaat is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salarisverloop.

Eventuele salarisverhogingen kunnen bij de middelloonregeling tot een pensioentekort leiden. Op mijnpensioenoverzicht kunt u bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Bij een eindloonregeling wordt een eventueel pensioentekort aangezuiverd. Dit betekent wel dat dit de kosten voor uw werkgever of pensioenuitvoerder sterk kunnen stijgen. Ook draagt de werkgever of pensioenuitvoerder het risico voor eventueel tegenvallende beleggingsresultaten.

Eindloonregeling en het laatst verdiende loon
Het pensioen wat u krijgt volgens de eindloonregeling is gebaseerd op het laatst verdiende loon. U pensioenuitkering bestaat uit 70% van het laatst verdiende loon. Wanneer de beleggingsresultaten tegenvallen, moet de werkgever of pensioenuitvoerder uw pensioenuitkering aanzuiveren tot 70% van het laatst verdiende loon. Door de kredietcrisissen (2009 en 2012) en de tegenvallende beleggingsresultaten van een aantal jaren geleden (2000-2003) schakelen veel werkgevers en pensioenuitvoerders over op een middelloonregeling.

Voordeel en nadeel eindloonregeling
Het voordeel van een eindloonregeling is dat u altijd gegarandeerd bent van een pensioenuitkering die 70% van het laatstverdiende loon bedraagt. Wanneer u tijdens de laatste jaren flinke carrièresprongen maakt, krijgt u een goed pensioen. Aan de andere kant; wanneer u ervoor kiest om de laatste jaren van uw carrière besluit om het rustiger aan te doen en een lichtere functie uitvoert, krijgt u waarschijnlijk ook minder salaris. Het laatst verdiende salaris en logischerwijs de pensioenuitkering zullen daarom ook lager zijn. Ook blijkt gezien de financiële situatie van de periode 2002-2012 de eindloonregeling kostbaar te zijn en stappen vele werkgevers en pensioenuitvoerders over op de middelloonregling.

Oorzaken pensioentekort en aanvullen pensioentekort
U bouwt per arbeidsjaar 1,75% pensioen op. Wanneer u 40 jaar werkt, bouwt u dus 40 x 1,75 = 70% op. Bij 40 arbeidsjaren bouwt u dus zoveel pensioen op dat u 70% van het laatstverdiende loon ontvangt. Wanneer u in deeltijd heeft gewerkt, een aantal keren van werkgever bent overgestapt, minder dan 40 arbeidsjaren heeft, u heeft een auto van de zaak gehad is het bijna zeker dat u een pensioentekort heeft. Door te participeren banksparen, beleggen in indexfondsen, lijfrenteregeling en/of koopsompolis kunt u (deels) uw pensioentekort aanzuiveren. Ook kunt u de overwaarde van uw woning gebruiken om uw pensioentekort aan te zuiveren. Tevens kunt u de ontbrekende dienstjaren inkopen. Controleer echter tijdig of u geen pensioentekort heeft.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Hoe kan ik meer pensioen opbouwen? Pensioen opbouwen

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Bronnen:

www.homefinance.nl
www.pensioendesk.nl