Boekhouding voor de freelancer en ZZP’er

Boekhouden is het systematisch vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie om het eigen bedrijf te besturen en te functioneren. Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het bijhouden van een boekhouding verplicht. Een boekhouding geeft echter ook inzicht in verlies en winst over een bepaalde periode.

Door in deeltijd als freelancer te werken is het mogelijk om meer pensioen op te bouwen. Ook kun je ervoor kiezen om vanuit een uitkering freelance te werken. In alle bovenstaande gevallen is het wel verstandig om de inkomsten en uitgaven goed te documenteren. Een boekhouding kunt u uitbesteden. Het is dan wel belangrijk om regelmatig contact met de boekhouder te hebben. U kunt ook zelf de boekhouding doen. Dit geeft veel inzicht in de winst en verliesrekening van uw bedrijf.

Een boekhouding opzetten
Een boekhouding opzetten hoeft helemaal niet complex te zijn. Het is belangrijk dat u regelmatig (dagelijks), gestructureerd en nauwkeurig aan de boekhouding werkt. Een boekhouding bestaat uit:

  • Een beginbalans: hierin staan alle bezittingen en schulden.
  • Een kasboek
  • Een bank/giroboek
  • Een inkoopboek
  • Een verkoopboek
  • Een resultatenrekening (eindbalans)

Kasboek
In het kasboek registreert u dagelijks de contante geldstroom. Zowel het binnenkomende als uitgaande geld neemt hierin op. Noteer duidelijk hoeveel de BTW bedraagt, omdat u deze per kwartaal kunt/moet terug vragen. In excell kunt u een eenvoudig kasboek opstellen. Maak tijdig back-ups!!

Bank/giroboek
Het bank/giroboek lijkt op het kasboek, alleen neemt u hierin alle rekeningen op. De afschriften moet u logisch op datum of nummer opbergen. Maak altijd kopieen van rekeningen.

Inkoopboek
In het inkoopboek neemt u alle rekeningen op. De rekeningen voorziet u van oplopend nummer. Vervolgens doet u de rekeningen in een map onbetaalde rekeningen. Wannneer de rekeningen betaald zijn, neemt u ze op in een map betaalde rekeningen. Let weer goed op de BTW-bedragen. Deze kunt u per kwartaal terugvragen.

Verkoopboek
Het verkoopboek is hetzelfde als het inkoopboek, maar dan voor uw geleverde diensten. Let weer goed op het BTW. Dit BTW-bedrag moet u betalen!! Het maken van een offerte hoort niet opgenomen te worden in een verkoopboek. Een offerte is een soort van prijsopgave aan klanten. Het is handig om hiervoor een apart boek voor op te maken.
In het verkoopboek is mogelijk een structuur te vinden welke activiteiten geld opleveren. Op basis van dit inzicht kun je gericht marketing inzetten.

Resultatenrekening
De resultatenrekening laat de totale uitgaven en inkomsten over een bepaalde periode zien. Hieruit kunt u de winst of verlies opmaken.

Tot slot
Het zelf bijhouden of uitbesteden van een goede boekhouding zou bij je eigen kwaliteitseisen moeten horen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

11 stomme fouten die je als freelancer kunt voorkomen

7 redenen om niet in loondienst te werken

Freelancer en een offerte maken

Wanneer je uurtarief verhogen? Goede en slechte redenen om je uurtarief te verhogen

Bronnen:

GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties